Sterowanie hydrauliczne – dalszy opis

Po wykonaniu zabiegu obróbkowego (wg rysunku – zabiegu drugiego z prędkością obrotową wrzeciona »5) stół lub suport obrabiarki, wracając do położenia wyjściowego, naciska zderzakiem krańcowym wyłącznik drogowy, który przekazuje impuls elektryczny do elektromagnesu 5. Elektromagnes wciągając rdzeń powoduje obrócenie korbki 4 wybieraka o jedną działkę, czyli do następnego zabiegu (wg rys. do zabiegu trzeciego). Płynący przez korbkę prąd popłynie przewodem poziomym 3 do połączonych kołkiem pierścieni i dalej przewodem pionowym spowoduje włączenie odpowiednich elektromagnesów dla wybranej prędkości obrotowej wrzeciona (wg rys. – prędkości r).

więcej

Półautomaty wielowrzecionowe poziome i pionowe

Automaty wielowrzecionoioe (o liczbie wrzecion 4-4-8), z obrotowym blokiem wrzecionowym (rys. 21-365), są przeznaczone do obróbki przedmiotów o średnicach 25-H63 mm z pręta (rzadziej w uchwycie). Wrzeciona robocze 1 są ułożyskowane w bloku wrzecionowym 2. Podczas obróbki blok jest unieruchomiony. Obraca się on tylko w celu kolejnej zmiany pozycji wrzecion. Obróbka odbywa się na wszystkich pozycjach narzędziami zamocowanymi na suportach poprzecznych 3 oraz na suportach wzdłużnych 4 przesuwanych razem z suwakiem 5 wzdłuż wału centralnego 6. Automaty te odznaczają się dużą wydajnością (3-4-4 razy większą od automatów jednowrzecionowych rewolwerowych).

więcej

Remonty i obsługa między remontowa obrabiarek

Podczas eksploatacji obrabiarki większość jej mechanizmów ulega normalnemu zużyciu. Dla utrzymywania jej zdolności do dalszej pracy musi być zorganizowana odpowiednio staranna opieka nad obrabiarką, obejmująca: prawidłową konserwację, obsługę międzyremontową i między- przeglądową oraz okresowe przeglądy techniczne i remonty.

więcej

Ogólna charakterystyka i przeznaczenie

Wielkościami charakterystycznymi tokarek kłowych są: największa średnica toczenia nad łożem oraz rozstaw kłów, czyli największa odległość między wierzchołkami kłów wrzeciona konika, równa największej długości toczenia. Wielkości te podane są w normie PN-71/M-55300. Niektóre tokarki kłowe mają wykonany w łożu wykrój wypełniony tzw. mostkiem. Po wyjęciu mostka możliwa jest obróbka przedmiotu o większe średnicy, lecz o niewielkiej długości.

więcej

Podział szlifierek i ich przeznaczenie

Cechami charakterystycznymi szlifierek są: duże prędkości obrotowe wrzeciona ściernicy, ograniczone przede wszystkim wytrzymałością narzędzia na rozerwanie siłami odśrodkowymi, stosunkowo małe siły skrawania, ale duże moce skrawania, szybkie ruchy posuwowe, obfite chłodzenie przedmiotu szlifowanego oraz wysokie wymagania dokładnościowe, stwarzające konieczność zapewnienia dużej sztywności obrabiarki, jak również dokładnego łożyskowania wrzecion i prostoliniowości prowadnic.

więcej

Podział wiertarek i ich przeznaczenie

Wiertarki stanowią grupę obrabiarek o największej różnorodności pod względem wielkości, poczynając od wiertarek ręcznych, a kończąc na potężnych wiertarkach promieniowych, przesuwanych na szynach i przeznaczonych do wiercenia otworów w dużych i ciężkich przedmiotach.

więcej