Półautomaty wielowrzecionowe poziome i pionowe

Automaty wielowrzecionoioe (o liczbie wrzecion 4-4-8), z obrotowym blokiem wrzecionowym (rys. 21-365), są przeznaczone do obróbki przedmiotów o średnicach 25-H63 mm z pręta (rzadziej w uchwycie). Wrzeciona robocze 1 są ułożyskowane w bloku wrzecionowym 2. Podczas obróbki blok jest unieruchomiony. Obraca się on tylko w celu kolejnej zmiany pozycji wrzecion. Obróbka odbywa się na wszystkich pozycjach narzędziami zamocowanymi na suportach poprzecznych 3 oraz na suportach wzdłużnych 4 przesuwanych razem z suwakiem 5 wzdłuż wału centralnego 6. Automaty te odznaczają się dużą wydajnością (3-4-4 razy większą od automatów jednowrzecionowych rewolwerowych).

Półautomaty wielowrzecionowe poziome (rys. 21-36c), podobnie jak automaty, mają wrzeciona 1 ułożyskowane w bloku wrzecionowym 2. Przedmioty obrabiane są mocowane w uchwytach. W czasie pracy jedno z wrzecion, na którym następuje zdjęcie gotowego przedmiotu i zamocowanie następnego, jest unieruchomione.

Półautomaty wielowrzecionowe pionowe (rys. 21-36d), podobnie jak poziome, służą do obróbki przedmiotów mocowanych w uchwytach. Wrzeciona 1 są ułożyskowane w obrotowym stole pierścieniowym. W czasie pracy jedno wrzeciono jest nieruchome. Narzędzia są mocowane w supor- tach 2 przesuwanych w kierunku pionowym po prowadnicach centralnej kolumny 7. Po zakończeniu zabiegów, gdy wszystkie suporty zostaną wycofane w górne położenie, następuje zmiana pozycji przedmiotów obrabianych przez obrót stołu. Całkowita obróbka następuje, podczas jednego obrotu stołu. Automaty te odznaczają się dużą wydajnością, jednak mogą być stosowane tylko przy obróbce przedmiotów o prostych kształtach.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>