Sterowanie hydrauliczne – dalszy opis

Po wykonaniu zabiegu obróbkowego (wg rysunku – zabiegu drugiego z prędkością obrotową wrzeciona »5) stół lub suport obrabiarki, wracając do położenia wyjściowego, naciska zderzakiem krańcowym wyłącznik drogowy, który przekazuje impuls elektryczny do elektromagnesu 5. Elektromagnes wciągając rdzeń powoduje obrócenie korbki 4 wybieraka o jedną działkę, czyli do następnego zabiegu (wg rys. do zabiegu trzeciego). Płynący przez korbkę prąd popłynie przewodem poziomym 3 do połączonych kołkiem pierścieni i dalej przewodem pionowym spowoduje włączenie odpowiednich elektromagnesów dla wybranej prędkości obrotowej wrzeciona (wg rys. – prędkości r).

Obrabiarki ze sterowaniem sekwencyjnym są wyposażone w listwy zderzakowe. Schemat takiej listwy dla wzdłużnych ruchów stołu frezarki pokazano przykładowo na rys. 20-7. W rowkach teowych listwy, oznaczonych literami od A do G, są zamocowane zderzaki. Zamocowane w rowku A zderzaki 1, 2, 4 i 5 służą do wyłączania ruchu stołu w prawo, a zderzaki 3, 6 i 7, zamocowane w rowku B – do wyłączania ruchu stołu w lewo. Zderzaki zamocowane w rowku C służą do eliminowania zderzaków zamocowanych w rowkach A i B, niepotrzebnych w danej fazie cyklu obróbkowego. Przy ustawieniu jak na rys. 20-7 zderzaki 3 i 4 nie będą wyłączały ruchu stołu w pawo. j

Długi zderzak zamocowany w rowku D określa strefę obróbki przy ruchu stołu w prawo i analogicznie – długi zderzak zamocowany w rowku E określa strefę obróbki przy ruchu stołu w lewo. Zderzaki te powodują włączanie posuwu roboczego stołu, gdy przesunie się on w strefę obróbki, oraz powrót do posuwu przyspieszonego z chwilą, gdy stół przesunie się poza strefę obróbki. Zderzaki zamocowane w rowkach F i G działają jako wyłączniki krańcowe. Ograniczają one ruch stołu, odgrywając rolę bezpieczników, tylko w przypadku zakłócenia normalnego cyklu pracy obrabiarki.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>