Dokładność obróbki w produkcji automatycznej cz. II

Parametry geometryczne ostrzy tych narzędzi są ustalone jako optymalne dla danego materiału skrawanego i najkorzystniejsze do wykonania danego zabiegu lub operacji. Należy jednak również brać pod uwagę postać tworzącego się wióra przy skrawaniu. Warunkiem koniecznym jest otrzymywanie wiórów krótkich, przez stosowanie na ostrzu łamaczy wióra. Do operacji takich jak toczenie nie mogą być używane noże dające wióry wstęgowe, oplatające się wokół suportów i przedmiotu obrabianego.

więcej

Trzpienie frezarskie

Trzpienie frezarskie służące do mocowania frezów nasadzanych pokazano na rys. 24-4. Rozróżnia się trzpienie z końcowym podparciem (rys. a), mające na końcu czop do podparcia trzpienia w podtrzymce stałej frezarki, oraz trzpienie z podparciem tylko na tulejach prowadzących 5 (rys.

więcej

Przeciągarki

Przeciągarki są stosowane tylko w produkcji wielkoseryjnej i masowej. Zastosowanie ich w produkcji małoseryjnej, a tym bardziej jednostkowej, jest nieopłacalne ze wzglądu na wysoki koszt przeciągaczy.

więcej

Urządzenia do regulacji z automatyczną wymianą narzędzi

Przykład urządzenia do automatycznej kompensacji zużycia ostrza oraz automatycznej wymiany noży tokarskich pokazano schematycznie na rys. 37-6. Noże 1, ustawione na wymiar poza obrabiarką, magazynowane są w kasecie 2 i mogą być wymieniane bez zatrzymywania obrabiarki. Nóż jest podawany z kasety do imaka nożowego za pomocą łap (sanek) 4. W imaku nóż 3 jest zamocowany wstępnie pazurem 5, stanowiącym zakończenie dźwigni dwuramiennej. W przypadku wzrostu wymiaru obróbkowego do przewidzianej granicy przyrząd pomiarowo-kontrolny przekazuje impuls do elektromagnesu 24 suwaka rozrządczego 7 układu hydraulicznego. Olej – doprowadzony do górnej części cylindra 8, a następnie, po zwolnieniu elektromagnesu, do dolnej części cylindra – powoduje skokowy przesuw w dół drążka 11 zakończonego główką z ostrzem 18. Przy ruchu w dół ostrze to przeskakuje o kilka ząbków naciętych na bocznej powierzchni listwy 13, a przy ruchu ku górze podnosi tę listwę o tę samą liczbę ząbków. Liczba ząbków zabieranych przez ostrze 18 regulowana jest przesuwnym suwakiem 1-2, zasłaniającym część ząbków.

więcej

Główne urządzenia i zespoły sterowania numerycznego

Obrabiarka za sterowaniem numerycznym wyposażona jest w różne urządzenia i zespoły, charakterystyczne dla tego typu obrabiarek. Urządzeniem nie należącym wprawdzie do obrabiarki, nie mniej jednak koniecznym przy przygotowaniu taśmy, jest dziurkarka służąca do zapisu programu na taśmach dziurkowanych. W urządzeniu tym, przypominającym maszynę do pisania, taśma jest przesuwana skokami co jeden kadr. Po zatrzymaniu się taśmy operator obsługujący to urządzenie naciska odpowiadające zapisywanym liczbom klawisze, a dziurkowanie otworków we właściwych miejscach odbywa się automatycznie.

więcej

Szlifierki do płaszczyzn

Podział i zastosowanie szliiierek do płaszczyzn były omówione w p. 25.1. Budowa szlifierki poziomej typu SPA 15 polskiej produkcji (pracującej obwodem ściernicy) jest pokazana na rys. 25-7.

więcej

Wiórkarki

Wiórkowanie kół zębatych może się odbywać wiórkownikami krążkowymi, które były opisane poprzednio, łub wiórkownikami zębatkowymi, po których przetacza się koło obrabiane. Przy drugiej odmianie wiórkowania stół obrabiarki z zamocowanym na niej wiórkownikiem zębatkowym wykonuje prostoliniowo-zwrotny ruch roboczy, który – z uwagi na masę przesuwanego stołu – nie może być ruchem szybkim. Przy pierwszej natomiast odmianie wiórkownik krążkowy wykonuje ruch obrotowy ciągły, który może być ruchem szybkim (prędkość obwodowa wiórkownika dochodzi do ok. 120 m/min. Jest to więc odmiana wydajniejsza i częściej przez to stosowana.

więcej