Podział wiertarek i ich przeznaczenie

Wiertarki stanowią grupę obrabiarek o największej różnorodności pod względem wielkości, poczynając od wiertarek ręcznych, a kończąc na potężnych wiertarkach promieniowych, przesuwanych na szynach i przeznaczonych do wiercenia otworów w dużych i ciężkich przedmiotach.

Do wiertarek ogólnego przeznaczenia należą wiertarki stołowe, stojakowe, promieniowe, jedno- i wielowrzecionowe, natomiast do wiertarek specjalizowanych: wiertarki współrzędnościowe, na- kielczarki oraz wiertarki do głębokich otworów. Istnieją również wiertarki specjalne, przystosowane do obróbki tylko określonych przedmiotów.

Wielkością charakterystyczną wiertarek jednowrzecionowych jest największa średnica wiercenia, określająca największy otwór, jaki można wykonać w pełnym materiale o wytrzymałości Rm – 600 MPa za pomocą wiertła ze stali szybkotnącej. Polska norma PN-71/M-55310 dzieli wiertarki pod względem wielkości na grupy o średnicach wiercenia do: 10, 20, 32, 50, 63 i 100 mm.

Wiertarki stołowe (rys. 23-la) są wykonywane o średnicach wiercenia do 10(15} mm z posuwem ręcznym albo ręcznym i mechanicznym. Są one przeznaczone do obróbki otworów w przedmiotach drobnych. Wiertarki stołowe szeregowe (rys. 23-lb) stanowią zespół kilku jednakowych wiertarek pojedynczych, ustawionych na wspólnej płycie żeliwnej. Stosowane są głównie w produkcji seryjnej do obróbki otworów wymagających zastosowania kolejno różnych narzędzi, np. wierteł, rozwiertaków zdzieraków i rozwiertaków wykańczaków, bez ich wyjmowania z wrzeciona.

Wiertarki stojakowe dzielą się na słupowe (rys. 23-lc) i kadłubowe (rys. d). Wiertarki słupowe są wykonywane o średnicach wiercenia przeważnie do 25 mm, z posuwem ręcznym, rzadziej mechanicznym. Stosowa- ne są one do obróbki otworów w przedmiotach średniej wielkości, głównie w warsztatach remontowych i ślusarskich. Wiertarki kadłubowe, o budowie sztywniejszej od słupowych, dzielą się na dwie odmiany: z wrzecionem wysuwnym lub niewysuwnym z wrzeciennika. Są szeroko stosowane w przemyśle maszynowym. Średnica wiercenia do 25 mm lub powyżej 25 mm.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>