Monthly Archives Wrzesień 2017

Główne cechy regulacji

Współdziałający ze sobą zespół obiektu regulacji i automatycznego regulatora jest nazywany układem automatycznej regulacji. Układ taki może być układem prostym lub złożonym. W prostym układzie regulacji występuje tylko jeden obiekt i jeden regulator, które tworzą zamknięty obwód, nazywany obwodem regulacji. W złożonym układzie regulacji, bardziej skomplikowanym od układu prostego, występuje więcej niż jeden obwód regulacji.

więcej