Obrabiarki do gładzenia

Pompa łopatkowa 1 zasysa przez filtr 2 olej ze zbiornika 3 i tłoczy go przez zawór przelewowy 4, zawór przelewowy 5, rozdzielacze 6 i 7 oraz zawór podtrzymujący 8 do dolnej części cylindra roboczego 9. Z górnej części tego cylindra olej odpływa przez rozdzielacz 7 do zbiornika. Część oleju tłoczonego przez pompę przepływa przez filtr 10 i po oczyszczeniu spływa do zbiornika. Do wyrównywania ciśnienia oleju w układzie jest przeznaczony zawór 11. Do regulacji szybkości przesuwu wrzeciona służy zawór dławiący 5 obracany ręcznie.

więcej

Główne cechy regulacji cz. III

Opisany powyżej przykład układu regulacji ręcznej przy bezkłowym szlifowaniu sworzni tłokowych dotyczy bardzo ważnego obecnie problemu obróbki skrawaniem, jakim jest kompensacja zużycia narzędzi. Dla zobrazowania jednak, w jaki sposób monotonna i męcząca praca człowieka może być zastąpiona regulacją automatyczną, rozpatrzmy ten sam przypadek bezkłowego szlifowania sworzni. Rysunek 34-2 przedstawia schemat urządzenia do automatycznej regulacji dosuwu tarczy prowadzącej.

więcej

Zasobniki

Kształty, wymiary i szczegóły konstrukcyjne zasobników powinny spełniać dwa podstawowe warunki: umożliwiać łatwe wkładanie i wyjmowanie części obrabianych oraz zabezpieczać te części przed uszkodzeniem przy manipulowaniu zasobnikami. Ponadto zasobniki powinny być tak zbudowane, by umożliwiały szybką ocenę liczby zawartych w nich części, jak również by można je było, w uzasadnionych przypadkach, ustawiać jeden na drugim. Takie stertowanie zasobników daje znaczne oszczędności zajmowanego przez nie miejsca i przestrzeni.

więcej