Kołki ścięte a ustalanie przedmiotów

Również przy ustalaniu przedmiotu otworem na jednym kołku ściętym (rys. 5) główną powierzchnią ustawczą jest płaszczyzna czołowa przedmiotu, a kołek ma za zadanie ustalić przedmiot w takim położeniu, przy którym otwory A i B będą wywiercone w równej odległości od osi otworu ustawczego C. Zastosowanie w tym przypadku kołka ściętego, a nie czopa

Wymiar bi w mm d-1 d-2 d-4 d-6 d-10 ustawczego, jest konieczne, gdyż przedmiot musi mieć możliwość oparcia się o dolną powierzchnię Pd. Jest to druga pomocnicza powierzchnia ustawcza. .

Kołki ścięte są również stosowane przy ustalaniu przedmiotów dwoma otworami (rys. c). Głównym elementem ustawczym jest w tym przypadku płaszczyzna P, która odbiera przedmiotowi 3 stopnie swobody. Kołek pełny odbiera dwa stopnie, tzn. uniemożliwia przesuwanie przedmiotu po płaszczyźnie w dwóch dowolnie obranych i wzajemnie prostopadłych kierunkach. Pozostały ostatni stopień swobody, czyli obrót przedmiotu względem osi kołka pełnego, odbiera kołek ścięty. Wymiary b i bt kołka ściętego dobiera się wg tabl. 29-1. Wysokość kołków nie powinna być zbyt duża, gdyż istnieje możliwość zakleszczenia się przedmiotu na kołkach podczas jego zdejmowania. Kołek ścięty przewiduje się w otworze o większej tolerancji wykonania.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>