Category Przyrządy

Wyposażenie tokarki kłowej

Kły. Różne odmiany kłów pokazano na rys, 21-5. Kły stałe, zwyczajne (a) są najczęściej stosowane. Wykonywane są one ze stali narzędziowej węglowej lub ze stali konstrukcyjnej z końcówką z węglików spiekanych gatunku G10. Kły ze ścięciami do klucza (b) lub z nakrętką (c) przystoso- want są do łatwiejszego ich wyjęcia z gniazda. Kły ze ścięciem (d) stosowane są w tych przypadkach, gdy oprócz obróbki powierzchni obwodowej występuje jeszcze obróbka powierzchni czołowej (planowanie). Kły obrotowe (e) stosowane są przy dużych obciążeniach i dużych prędkościach obrotowych. Kły obrotowe uniwersalne (/) mają w części roboczej stożkowy czop, na którym osadzone są różne końcówki.

więcej

Dłutownice Fellowsa

W porównaniu z frezarkami obwiedniowymi dłutownice Fellowsa mają szereg zalet, do których należy możliwość nacinania uzębienia nie tylko zewnętrznego, lecz i wewnętrznego – o zębach prostych i śrubowych, możliwość obróbki kół zębatych zespolonych, z nieznaczną odległością między wieńcami, oraz duża dokładność obróbki. Z tego względu bardzo często koła zębate o module ponad 3 mm obrabia się zgrubnie na frezarkach obwiedniowych, a wykańczanie ich przeprowadza się na dłutownicach Fellowsa,

więcej

Rodzaje zamocowań

W budowie uchwytów obróbkowych stosowane są różnego rodzaju zamocowania. Ze względu na sposób wywierania nacisku zamocowania dzieli się na sztywne i elastyczne ze względu na udział elementów mocujących – na bezpośrednie i pośrednie ze względu na liczbę miejsc działania sił zamocowania – na jedno- i wielomiejscowe ze względu na liczbę jednocześnie mocowanych przedmiotów – na jedno- i wieloprzedmiotowe.

więcej

Automatyczna wymiana narzędzi w obrabiarkach wielozabiegowych

Przykładem obrabiarki wielozabiegowej z automatyczną wymianą różnych narzędzi w kolejności zgodnej z planem wykonywanych zabiegów obróbkowych może być wiertarko-frezarka ze sterowaniem numerycznym firmy Scharmann, pokazana na rys. 37-7a. Wrzeciennik tej obrabiarki jest wyposażony w magazyn narzędziowy. Stojąca z tyłu obrabiarki szafa sterownicza służy do sterowania ruchami stojaka przesuwnego po prowadnicach płaskiego łoża, ruchami pionowymi wrzeciennika po prowadnicach stojaka, wzdłużnymi przesuwami wrzeciona roboczego, automatyczną wymianą narzędzi, jak również posuwami i prędkościami obrotowymi wrzeciona.

więcej

Dłutownice Maaga

Przy obwiedniowym dłutowaniu kół zębatych nożami zębatkowymi Maaga narzędzie wykonuje tylko ruch roboczy, a koło obrabiane przetacza się po zębatce narzędzia na ogół o jedną podziałkę, rzadziej o kilka podziałek, co ma miejsce przy nacinaniu kół o małych modułach. Po zatrzymaniu się narzędzia w górnym położeniu koło obrabiane cofa się bez obrotu do położenia wyjściowego i zaczyna przetaczać się o następną podziałkę.

więcej

Szlifierki do otworów

Na rys. 25-lc przedstawiono szlifierkę do otworów z przesuwnym wrze- ciennikiem ściernicy w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Inny. układ budowy szlifierki do otworów jest pokazany na rys. 25-6 (szlifierka polskiej produkcji typu SOA 100). Ruch wzdłużny wykonuje wrzeciennik przedmiotu 1 łącznie ze stołem 2 po prowadnicach łoża 3. Wrzeciennik może być skręcany względem stołu w zakresie ± 10° dla umożliwienia szlifowania otworów stożkowych. Stół jest przesuwany hydraulicznie bądź ręcznie – przez obracanie koła i. Silnik 5 obraca wałek 6 za pomocą dwóch przekładni pasowych o różnym przełożeniu. Sprzęgnięcie jednego z dwóch kół pasowych na wałku 6 odbywa się przez przesunięcie klina rękojeścią 7. Podobne rozwiązanie przyjęto dla przeniesienia ruchu obrotowego z wałka 6 na wrzeciono 8. Sprzęgnięcie jednego z dalszych dwóch kół pasowych z wałkiem 6 odbywa się przez ruch rękojeści 9. Łącznie wrzeciono przedmiotu ma cztery prędkości obrotowe.

więcej

Przyrządy ustawcze optyczne

Przykład przyrządu do ustawiania noży w wymiennych imakach nożowych jest przedstawiony na rys. 36-6. Nóż 1 – łącznie z wymiennym imakiem nożowym 2 – jest zamocowany na suporcie przyrządu 3. Obok suportu znajduje się kolumna 4 z pantografem 5. Na lewym końcu pantografu jest zamocowany układ optyczny 6 do obserwacji położenia wierzchołka noża, a na prawym końcu – urządzenie punktujące 7. Podczas mocowania pierwszego noża urządzeniem punktującym pozostawia się ślad na wzorniku 8. Siad ten służy do ustawiania następnych takich sa- mych noży, tzn. ustawianych na ten sam wymiar obróbkowy. Dla różnych wymiarów obróbkowych może być jeden wzornik z odpowiednimi śladami lub kilka wzorników. W przyrządzie tym ustawianie noży może odbywać się również wg rysunku odgrywającego rolę wzornika. Do ustawiania noży na wysokość służy wysokościomierz suwmiarkowy 9.

więcej

Schematy blokowe

Umownego przedstawienia przebiegu procesu regulacji, bez wnikania w szczegóły konstrukcyjne urządzeń wchodzących w skład układu regulacji, dokonuje się za pomocą schematów blokowych.

więcej