Oddzielacze i zasilacze

Dwa przykłady oddzielaczy pokazano na rys, 35-4. W pierwszym przypadku (rys. a) elementem zatrzymującym przedmioty obrabiane 1 jest wolno obracające się kółko sterujące 2, które w określonych odstępach czasu zwalnia kolejno następne przedmioty. W drugim przypadku (rys. b) elementem zatrzymującym i zwalniającym przedmioty jest wahacz 3 z dwoma przesuwnymi drążkami 4 i 5,

Konstrukcja tych urządzeń zależy od kształtu i wymiarów przedmiotów obrabianych oraz od konstrukcji obrabiarki. Zasilacz z ruchem postępowo- -zwrotnym jest pokazany na rys. 35-5o. Przedmioty obrabiane 1 w kształcie wałków zsuwają się ześlizgiem do uchwytu zasilacza 2. Przy ruchu zasilacza w lewo przedmiot obrabiany jest podawany na miejsce mocowania go na obrabiarce (np. między kły), a górna powierzchnia zasilacza zatrzymuje dalsze przedmioty, nie pozwalając wypaść im z ześlizgu. Przy ruchu powrotnym zasilacza zamocowany przedmiot odchyla wahliwą płytkę 3, która przesuwa się pod przedmiotem.

Zasilacz pracujący ruchem obrotowym jest pokazany na rys. b. Rolki łożyskowe 5 są wprowadzane do otworów. Obrót tarczy wprowadza rolki między dwie ściernice 6 i 7, które szlifują czołowe powierzchnie rolek.

Indywidualne podawanie przedmiotów obrabianych na obrabiarki może być dokonywane albo za pomocą chwytaków, najczęściej pneumatycznych, zaopatrzonych w szczęki i przenoszących przedmiot z jednej obrabiarki na następną, albo za pomocą transporterów skokowych (rys. 35-6).

Pod przedmiotami obrabianymi i przesuwanymi po prowadnicach 2 (rys. a) znajduje się drążek 3, wykonujący ruch postępowo-zwrotny. Na drążku tym są zamocowane wahliwie popychacze 4, które pod działaniem sprężyn 5 dążą do zajęcia pionowej pozycji. Przy ruchu drążka w prawo popychacze – opierając się o ograniczniki 6 – pchają do przodu przedmioty obrabiane, przesuwając je o skok transportera. Podczas ruchu powrotnego drążka (tzn. w lewo) popychacze nachylają się i przechodzą pod przedmiotami.

W rozwiązaniu z rys. b drążek ma popychacze stałe 7, występujące parami i obejmujące przedmiot z obu stron. Przy ruchu powrotnym drążek obraca się o 180°. W trzecim rozwiązaniu (rys. c) drążek przy ruchu powrotnym opada w dół.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>