Przyrządy ustawcze optyczne

Przykład przyrządu do ustawiania noży w wymiennych imakach nożowych jest przedstawiony na rys. 36-6. Nóż 1 – łącznie z wymiennym imakiem nożowym 2 – jest zamocowany na suporcie przyrządu 3. Obok suportu znajduje się kolumna 4 z pantografem 5. Na lewym końcu pantografu jest zamocowany układ optyczny 6 do obserwacji położenia wierzchołka noża, a na prawym końcu – urządzenie punktujące 7. Podczas mocowania pierwszego noża urządzeniem punktującym pozostawia się ślad na wzorniku 8. Siad ten służy do ustawiania następnych takich sa- mych noży, tzn. ustawianych na ten sam wymiar obróbkowy. Dla różnych wymiarów obróbkowych może być jeden wzornik z odpowiednimi śladami lub kilka wzorników. W przyrządzie tym ustawianie noży może odbywać się również wg rysunku odgrywającego rolę wzornika. Do ustawiania noży na wysokość służy wysokościomierz suwmiarkowy 9.

W produkcji automatycznej istnieje potrzeba ustawiania coraz większej liczby różnych narzędzi na zadany wymiar obróbkowy poza obrabiarką. Stworzyło to zapotrzebowanie na uniwersalne maszyny ustawcze. Przykład takiej maszyny ustawczej przedstawia rys. 36-7.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>