Szlifierki do otworów

Na rys. 25-lc przedstawiono szlifierkę do otworów z przesuwnym wrze- ciennikiem ściernicy w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Inny. układ budowy szlifierki do otworów jest pokazany na rys. 25-6 (szlifierka polskiej produkcji typu SOA 100). Ruch wzdłużny wykonuje wrzeciennik przedmiotu 1 łącznie ze stołem 2 po prowadnicach łoża 3. Wrzeciennik może być skręcany względem stołu w zakresie ± 10° dla umożliwienia szlifowania otworów stożkowych. Stół jest przesuwany hydraulicznie bądź ręcznie – przez obracanie koła i. Silnik 5 obraca wałek 6 za pomocą dwóch przekładni pasowych o różnym przełożeniu. Sprzęgnięcie jednego z dwóch kół pasowych na wałku 6 odbywa się przez przesunięcie klina rękojeścią 7. Podobne rozwiązanie przyjęto dla przeniesienia ruchu obrotowego z wałka 6 na wrzeciono 8. Sprzęgnięcie jednego z dalszych dwóch kół pasowych z wałkiem 6 odbywa się przez ruch rękojeści 9. Łącznie wrzeciono przedmiotu ma cztery prędkości obrotowe.

Wrzeciennik łO.ściernicy 11 ma przesuw tylko w kierunku poprzecznym. Do ręcznego przesuwania tego wrzeciennika służy koło 12. Przy bardzo małych przesuwach wrzeciennika, równych dosuwowi ściernicy podczas szlifowania otworu, włącza się sprzęgiełkiem li przekładnię planetarną 13. Ściernica dosuwa się samoczynnie przez wychylenie dźwigni 15 zderzakami stołu. Wrzeciono ściernicy jest napędzane przez silnik 16 obracający z lewej strony pompę 17 układu hydraulicznego, a z prawej strony dwie przekładnie pasowe 18 i 19 z naprężaczami 20 i 21. Przełożenie naprężacza 21, uzależnione od poprzecznego przesunięcia wrzeciennika, jest regulowane śrubą 22.

Cechą charakterystyczną szlifierek do otworów są bardzo duże prędkości obrotowe ściernicy. Np. dla uzyskania prędkości obwodowej v = = 22 m/s ściernicy o średnicy d = 20 mm prędkość obrotowa musi wynosić n = 20 000 obr/min. Z tego względu obie przekładnie pasowe napędu wrzeciona ściernicy są przyspieszające. Dla wyeliminowania drgań pasy tych przekładni muszą być specjalne, tzn. jedwabne, lniane lub nylonowe. Bardzo duże prędkości obrotowe ściernic są również uzyskiwane przy zastosowaniu wysokoobrotowych silników elektrycznych lub pneumatycznych, których wirnik jest jednocześnie wrzecionem ściernicy.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>