Dłutownice Fellowsa

W porównaniu z frezarkami obwiedniowymi dłutownice Fellowsa mają szereg zalet, do których należy możliwość nacinania uzębienia nie tylko zewnętrznego, lecz i wewnętrznego – o zębach prostych i śrubowych, możliwość obróbki kół zębatych zespolonych, z nieznaczną odległością między wieńcami, oraz duża dokładność obróbki. Z tego względu bardzo często koła zębate o module ponad 3 mm obrabia się zgrubnie na frezarkach obwiedniowych, a wykańczanie ich przeprowadza się na dłutownicach Fellowsa,

Dla uzyskania ruchu śrubowego wrzeciona dłutownicy przy obróbce uzębień śrubowych i daszkowych stosuje się wymienne krzywki śrubowe zakładane na wrzeciono. Skok krzywki i kierunek jej linii śrubowej muszą być zgodne ze skokiem i kierunkiem linii śrubowej dłutaka.

Możliwość uzyskania dużej dokładności obróbki na dłutownicy Fellowsa wynika z faktu, że częstotliwość ruchu dłutowniczego narzędzia nie jest związana z prędkością obrotową koła obrabianego. W związku z tym liczba położeń ostrza (zęba) narzędzia we wrębie koła obrabianego może być w szerokim zakresie zmieniana. Przy frezowaniu natomiast kół zębatych frezami ślimakowymi liczba położeń ostrza narzędzia we wrębie koła obrabianego jest zawsze równa liczbie ostrzy (zębów) na obwodzie freza.

Orientacyjne klasy dokładności obróbki kół zębatych miękkich i twardych (hartowanych) przedstawia rys. 26-4. Przy obróbce kół zębatych miękkich (tzn. nie poddawanych później hartowaniu) struganiem, dłutowaniem lub frezowaniem można uzyskać nawet 6 klasę dokładności. Jeżeli natomiast koła tak obrobione zostaną zahartowane, to ich dokładność zmaleje do 9 klasy z uwagi na odkształcenia powstałe podczas obróbki cieplnej. Z tego względu te same sposoby obróbki (rys. 26-4) dotyczą innych klas dla kół miękkich i innych – dla kół twardych.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>