Ogólne zagadnienia automatyki i cybernetyki cz. II

Układ sterowania, w którym występuje ujemne sprzężenie zwrotne, jest nazywany ogólnie układem regulacji (z tego właśnie względu poprzednio wspomniano, że regulacja jest szczególnym przypadkiem sterowania).

Przykładem sterowania obrabiarki w układzie zamkniętym ze sprzężeniem ujemnym może być tokarka lub inna obrabiarka, w której posuw jest uzależniony od wielkości usuwanego naddatku materiału, czyli od głębokości skrawania. Wielkością sterowaną jest w tym przypadku moc pobierana przez silnik napędowy obrabiarki. Jeżeli w pewnym miejscu nóż napotyka zwiększony naddatek materiału, to wzrasta moc skrawania, czyli powstaje odstępstwo bieżącej wartości od wartości zadanej. Ten przyrost mocy powoduje jednak również automatyczne zmniejszenie posuwu, dla uniknięcia przeciążenia narzędzia. Takie obrabiarki noszą nazwę obrabiarek ze sterowaniem adaptacyjnym.

Gałąź wiedzy dotycząca problemów sterowania, obecnie szybko rozwijająca się, jest nazywana cybernetyką (od greckiego słowa kyber- netikos – sterujący, zarządzający). Cybernetyka jest więc nauką zajmującą się analizą i opisem struktury układów sterowania kontrolujących i regulujących własne działania. Stosowanie zasad cybernetyki, z jednoczesnym wykorzystaniem maszyn matematycznych, umożliwia rozwiązywanie skomplikowanych zadań technicznych oraz ustalanie optymalnych programów produkcyjnych w skali gospodarki ogólnonarodowej. .


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>