Dłutownice Maaga

Przy obwiedniowym dłutowaniu kół zębatych nożami zębatkowymi Maaga narzędzie wykonuje tylko ruch roboczy, a koło obrabiane przetacza się po zębatce narzędzia na ogół o jedną podziałkę, rzadziej o kilka podziałek, co ma miejsce przy nacinaniu kół o małych modułach. Po zatrzymaniu się narzędzia w górnym położeniu koło obrabiane cofa się bez obrotu do położenia wyjściowego i zaczyna przetaczać się o następną podziałkę.

W dłutownicach Maaga muszą więc występować następujące ruchy podstawowe: prostoliniowo-zwrotny ruch roboczy narzędzia, obrotowy ruch stołu oraz prostoliniowy ruch przesuwny stołu. Oba ruchy stołu muszą być powiązane tak, aby otrzymać wynikowy ruch toczenia się koła obrabianego po zębatce narzędzia. Dłutowniczy ruch roboczy narzędzia, podobnie jak w dłutownicach Fellowsa, nie jest sprzężony kinematycznie z ruchami stołu, tzn. nacinany wrąb może być kształtowany przy różnych liczbach położeń ostrza. Wcinanie narzędzia na pełną głębokość wrębu odbywa się przy ręcznym dosuwie stołu.

Schemat kinematyczny dłutownicy Maaga jest pokazany na rys. 26-6. Silnik elektryczny A o prędkości obrotowej ns = 1400 obr/min napędza wałek 1 skrzynki prędkości za pomocą przekładni pasowej o przełożeniu 150-350 oraz stożkowej przekładni zębatej o przełożeniu 1 : 1. Na wałku I jest osadzony przesuwnie na wpuście zespół dwóch kół zębatych o liczbach zębów 15 i 27, zaopatrzony na czole w występy sprzęgła kłowego. Również na tym wałku jest luźno osadzona tuleja z kołami zębatymi 39, 31 i 35. Na wałku U jest luźno osadzona tuleja z kołami 63, 51 i 39, koło przesuwne 47 oraz koło 43 (luźno osadzone). Na czołowych powierzchniach tulei i obu kół znajdują się występy sprzęgieł kłowych. Napęd na wałek III jest przenoszony przez stałą przekładnię kół zębatych 12 i 66.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>