Klasyfikacja i budowa linii obrabiarkowych cz. II

Dalsza klasyfikacja linii obrabiarkowych może dotyczyć sposobu usta- icienia obrabiarek (z jednej lub z obu stron transportera), sposobu mocowania przedmiotu obrabianego ?ia stanowiskach roboczych (bez uchwytu lub z uchwytem), powrotu uchwytu od stanowiska ostatniego do pierwszego (bokiem, górą lub dołem) itp.

Przykład budowy automatycznej linii obrabiarkowej zbudowanej z obrabiarek zespołowych i przeznaczonej do obróbki kadłubów silników elektrycznych jest pokazany na rys. 27-8. Każda linia obrabiarkowa składa się z szeregu różnych stanowisk, przy czym rozróżnia się: stanowiska obróbkowe (robocze), stanowiska kontrolne, tzw. stanowiska wolne, oraz stanowiska załadowcze i wyładowcze.

Stanowiskiem obróbkowym jest nazywane takie stanowisko, na którym znajduje się obrabiarka, i w ramach którego wykonuje się określony zabieg obróbkowy. Stanowisko obróbkowe, w ramach którego wykonuje się najdłużej trwający zabieg, jest nazywane stanoirnsJciem limitującym. Pozostałe stanowiska obróbkowe są stanowiskami nielimitu- jącymi. W linii automatycznej z rys. 27-8 stanowiskami obróbkowymi są stanowiska I, II, III, IV i V.

Stanowiskiem kontrolnym nazywa się stanowisko wyposażone w urządzenie przeznaczone do sprawdzania prawidłowości wykonanej obróbki na poprzednich stanowiskach obróbkowych linii, np. kontroli wywiercenia otworów przed ich gwintowaniem. Zadaniem stanowiska kontrolnego jest zabezpieczenie narzędzi pracujących na następnym stanowisku przed ich zniszczeniem (np. gwintownika w przypadku urwania się wiertła w otworze). Stanowiskiem kontrolnym w linii z rys. 27-8 jest stanowisko VI.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>