Automatyczna wymiana narzędzi w obrabiarkach wielozabiegowych

Przykładem obrabiarki wielozabiegowej z automatyczną wymianą różnych narzędzi w kolejności zgodnej z planem wykonywanych zabiegów obróbkowych może być wiertarko-frezarka ze sterowaniem numerycznym firmy Scharmann, pokazana na rys. 37-7a. Wrzeciennik tej obrabiarki jest wyposażony w magazyn narzędziowy. Stojąca z tyłu obrabiarki szafa sterownicza służy do sterowania ruchami stojaka przesuwnego po prowadnicach płaskiego łoża, ruchami pionowymi wrzeciennika po prowadnicach stojaka, wzdłużnymi przesuwami wrzeciona roboczego, automatyczną wymianą narzędzi, jak również posuwami i prędkościami obrotowymi wrzeciona.

Magazyn narzędziowy tej obrabiarki przedstawia rys. 37-7Ó. W magazynie tymmoże być skompletowanych 30 szt. narzędzi. Poniżej magazynu znajduje się obrotowa głowica z dwoma wrzecionami. Podczas wykonywania pracy przez wrzeciono poziome łapy wyjmują ze skośnie ustawionego wrzeciona narzędzie, które poprzednio wykonało pracę, po czym magazyn obraca się i osadza to narzędzie w wolnym gnieździe. Następnie magazyn obraca się do położenia, w którym łapy wyjmują z magazynu inne narzędzie i mocują je we wrzecionie. Po skończonej pracy przez wrzeciono poziome następuje obrót głowicy i wymiana wrzecion.

Inny przykład obrabiarki wielozabiegowej z automatyczną wymianą różnych narzędzi pokazany jest na rys. 37-8. Jest to dwuwrzecionowa obrabiarka pionowa firmy francuskiej GSP. Jedno wrzeciono tej obrabiarki jest przeznaczone do pracy frezami i głowicami frezowymi, a drugie – wiertłami, rozwiertakami, pogłębiaczami itp. Narzędzia są magazynowane w magazynach bębnowych i podawane do wrzecion za pomocą wahliwego ramienia. Zmiana narzędzia w jednym wrzecionie następuje podczas pracy drugiego wrzeciona.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>