Dłutownice Fellowsa – dalszy opis

Liczby zębów kół wymiennych a i b można więc obliczyć wg wzoru a _ B b Uy w którym B – druga wartość stała układu kinematycznego dłutownicy. Zalecane liczby skoków narzędzia są podawane w instrukcjach obsługi obrabiarki. Najczęściej jest podawana liczba skoków przypadająca na jedną podziałkę nP. Np. przy module 4 mm i przy przejściu zgrubnym przy nacinaniu koła zębatego o liczbie zębów 40 nP = 32, a przy przejściu wykańczającym nP = 28. Liczbę skoków wrzeciona nP przypadającą na jeden obrót znajduje się mnożąc liczbę nP przez liczbę zębów narzędzia zN.

Podczas rozpoczynania nacinania zębów narzędzie musi się stopniowo wcinać w materiał koła obrabianego aż do osiągnięcia pełnej głębokości wrębu. Wcinanie uzyskuje się przez przesuwanie wrzeciennika w prawo. Do tego celu służy krzywka Ka napędzana od wałka V przez koła zębate 21 i 23 lub 22 i 24 oraz przekładnię ślimakową 25 i 26. Wrzeciennik jest dociskany do krzywki pod działaniem ciężaru Q. Do ręcznego przesuwania wrzeciennika dla zbliżenia narzędzia do koła obrabianego służy korbka za pośrednictwem ślimaka 27, ślimacznicy 28 i koła zębatego 29 zazębionego z zębatką 30.

Przy ruchu powrotnym (do góry) narzędzia koło obrabiane jest odsu wane dla uniknięcia tarcia ostrzy o materiał skrawany. Do tego celu służy krzywka Kit naciskająca na rolkę li cięgna C2, które przez dwuramienną dźwignię D2 przesuwa cięgno C3 popychające stół dłutownicy. Powrót stołu do położenia wyjściowego powoduje sprężyna S,


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>