Mocowanie pneumatyczne

– Zaletami zamocowań pneumatycznych są:

– 1) bardzo krótki czas mocowania,

– 2) niezmienność siły mocowania i niezależność jej od wpływu robotnika,

– 3) wyeliminowanie wysiłku fizycznego robotnika podczas mocowania przedmiotu,

– 4) możliwość jednoczesnego uruchamiania wielu elementów zamoco- wujących, niezależnie od rozmieszczenia,

– 5) dogodniejsza obsługa (przy nożnym uruchamianiu urządzenia pneumatycznego robotnik ma obie ręce wolne).

Wadą zamocowań pneumatycznych jest dość złożona budowa urządzeń oraz możliwość stosowania tych zamocowań tylko na wydziałach zaopatrzonych w sieć sprężonego powietrza.

Podstawową częścią składową urządzenia pneumatycznego jest cylinder lub komora pneumatyczna. Komora pneumatyczna (rys. 30-12a) składa się z dwóch pokryw 1 i 2, między którymi jest zaciśnięta przepona 3, wykonana z tkaniny nasyconej gumą. Przez końcówkę 4 jest doprowadzane do lewej części komory sprężone powietrze, powodujące przesuw w prawo przepony i talerzyka 5 z tłoczyskiem 6. Po wypuszczeniu powietrza z komory tłoczysko z przeponą jest wycofywane do położenia wyjściowego pod działaniem sprężyn 7 i 8.

W porównaniu z cylindrami komory pneumatyczne mają szereg zalet, jak np. mniejsze wymiary, prostsza budowa, kompletna szczelność i inne. Wadą ich jest natomiast znacznie mniejszy skok tłoczyska (do 50 mm). Przesuw tłoczyska cylindra lub komory pneumatycznej uruchamia za pomocą układu dźwigni właściwe elementy mocujące.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>