Warunki prawidłowego zamocowania przedmiotu

Zadaniem uchwytu obróbkowego jest ustalenie położenia przedmiotu obrabianego oraz zamocowanie tego przedmiotu. Zamocowanie przedmiotu w uchwycie powinno odpowiadać następującym warunkom:

– siły zamocowania powinny być dostatecznie duże, aby podczas obróbki przedmiot nie zmienił swego położenia,

– siły zamocowania nie powinny wywoływać odkształcenia przedmiotu lub uszkodzenia jego powierzchni,

– punkty przyłożenia sił zamocowania powinny znajdować się w pobliżu powierzchni obrabianej {mniejsze drgania),

– zamocowanie i odmocowanie przedmiotu powinno być możliwie szybkie,

– elementy mocujące powinny być bezpieczne i wygodne w obsłudze.

– Potrzebna wartość siły zamocowania zależy od:

– rodzaju obróbki i warunków skrawania, czyli od wartości sił skrawania,

– kierunku działania siły skrawania FskT (przy zgodnych kierunkach siły zamocowania i skrawania siła zamocowania F może być znacznie mniejsza),

– ciężaru przedmiotu.

Szkice obrazujące zależność wartości siły zamocowania F od kierunku działania siły skrawania Fskr i ciężaru własnego G przedmiotu obrabianego zamieszczono na rys. 30-1. Miejsce przyłożenia siły zamocowania powinno się znajdować (o ile to jest możliwe) na wprost stałych elementów ustawczych lub oporowych.

W przeciwnym przypadku powstaje moment obrotowy wywołujący tendencję do zmiany położenia przedmiotu oraz powodujący odkształcenie przedmiotu. Kierunek działania siły zamocowania powinien być prostopadły do powierzchni styku przedmiotu z elementami ustawczymi lub oporowymi.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>