Szlifierki do płaszczyzn

Podział i zastosowanie szliiierek do płaszczyzn były omówione w p. 25.1. Budowa szlifierki poziomej typu SPA 15 polskiej produkcji (pracującej obwodem ściernicy) jest pokazana na rys. 25-7.

Osłonięta ściernica 1 z poziomą osią obrotu jest osadzona na wrzecionie ułożyskowanym w pionowo przesuwnym kadłubie 2. Do podnoszenia i opuszczania ściernicy służy kółko 3. Dokładność przesuwu pionowego ściernicy wynosi 0,01 mm.

Stół 4 jest przesuwany hydraulicznie w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Może on być przesuwany również ręcznie. Do ręcznego przesuwania stołu w kierunku wzdłużnym służy kółko 5, a do przesuwania w kierunku poprzecznym – kółko 6. Dokładność poprzecznego przesuwu stołu wynosi 0,02 mm. Silnikiem napędowym obrabiarki jest silnik kołnierzowy 7 przymocowany do kadłuba 2.

Większość szlifierek tego typu jest wyposażona w uchwyt (stół) magnetyczny lub elektromagnetyczny do mocowania drobnych płaskich przedmiotów szlifowanych. W przypadku uchwytu elektromagnetycznego musi istnieć dodatkowe urządzenie elektryczne – prostownik do zasilania tego uchwytu.

Szlifierki te są również wyposażone w urządzenie wentylacyjne do pochłaniania pyłu szlifierskiego. Szlifierki do płaszczyzn pracujące obwodem ściernicy mogą mieć stół przesuwany tylko w kierunku wzdłużnym, natomiast ruch przestawny i posuwowy w kierunku poprzecznym wykonuje ściernica. Przykład budowy takiej szlifierki z uwidocznionym schematem kinematycznym i hydraulicznym jest pokazany na rys. 25-8, Obrabiarka ta ma dwa cylindry hydrauliczne z własnymi urządzeniami rozdzielczymi. Jeden z cylindrów służy do wzdłużnego przesuwu wrzeciennika. Do obu cylindrów olej tłoczy jedna pompa zębata napędzana przez silnik elektryczny o mocy 2,7 kW i prędkości obrotowej 965 obr/min, Ruch nawrotny stołu szlifierki jest uzyskiwany przez wychylanie dźwigni 1 z prawego do lewego położenia i odwrotnie, co może być dokonywane ręcznie lub przez zderzaki 2 mocowane w bocznym rowku stołu. Miejsce zamocowania zderzaków ustala się w zależności od długości szlifowanej płaszczyzny. Dźwignia 1 jest połączona szeregiem dźwigni i łączników z zaworem 3 synchronizującym ruchy wrzeciennika z ruchami stołu.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>