Przeciągarki

Przeciągarki są stosowane tylko w produkcji wielkoseryjnej i masowej. Zastosowanie ich w produkcji małoseryjnej, a tym bardziej jednostkowej, jest nieopłacalne ze wzglądu na wysoki koszt przeciągaczy.

Dawniej budowane przeciągarki miały napęd zębatkowy lub ze śrubą pociągową. Nowoczesne przeciągarki mają napęd hydrauliczny. Przeciągarki dzieli się na poziome i pionowe. W przeciągarce poziomej (rys. 22-4a) przeciągacz 1, ciągniony przez suwak 2, pracuje w pozycji poziomej. Przedmiot obrabiany 3 jest dociskany do uchwytu siłą skrawania (ciągnienia). W przeciągarkach ciężkich koniec przeciągacza jest podparty w ruchomej podtrzymce 4. Przeciągarki poziome służą do obróbki powierzchni wewnętrznych.

Przeciągarki poziome są budowane do siły ciągnienia 50H-300 kN przy skoku suwaka 1-1,8 m, prędkości skrawania 4-PI0 m/min i prędkości powrotnej – 15-1-30 m/min. Ze względu na przeznaczenie przeciągarki pionowe dzielą się na trzy odmiany: do otworów (rys. b), do powierzchni zewnętrznych (rys. c) oraz uniwersalne (rys. d).

W przeciągarce pionowej do otworów przeciągacz 1 jest ciągniony w dół przez suwak 2, a przedmiot obrabiany 3 leży na stole obrabiarki. Dodatkowy suwak górny 5 służy do podnoszenia przeciągacza i utrzymywania go w górnym położeniu. W przeciągarce pionowej do obróbki powierzchni zewnętrznych (rys. c) przeciągacz 1 jest przymocowany do pionowej płaszczyzny suwaka 2, a przedmiot obrabiany 3 – zamocowany na stole obrabiarki i zabezpieczony przed odsunięciem przez przeciągacz. Przeciągarki pionowe uniwersalne mogą być wykorzystywane do przeciągania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych.

Przeciągarki pionowe są budowane do siły ciągnienia 50-1-400 kN przy skoku suwaka 0,9-1-1,6 m oraz prędkości suwaka 3-1-9 m/min. Do przeciągarek specjalizowanych należą przeciągarki przystosowane do ciągłego cyklu pracy. W przeciągarkach łańcuchowych (rys. 22-4e) przeciągacz 1 jest nieruchomy. Pod przeciągaczem jest przesuwany ruchem jednostkowym łańcuch 6, na którym są mocowane w uchwytach przedmioty obrabiane 3. W przeciągarkach obrotowych (rys. i) przeciągacz kompletowy 1, składający się z trzech oddzielnych segmentów, jest przytwierdzony do pionowej kolumny 7, względem której obraca się stół 8 z zamocowanymi od wewnątrz przedmiotami obrabianymi. 3.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>