Urządzenia do regulacji z automatyczną wymianą narzędzi

Przykład urządzenia do automatycznej kompensacji zużycia ostrza oraz automatycznej wymiany noży tokarskich pokazano schematycznie na rys. 37-6. Noże 1, ustawione na wymiar poza obrabiarką, magazynowane są w kasecie 2 i mogą być wymieniane bez zatrzymywania obrabiarki. Nóż jest podawany z kasety do imaka nożowego za pomocą łap (sanek) 4. W imaku nóż 3 jest zamocowany wstępnie pazurem 5, stanowiącym zakończenie dźwigni dwuramiennej. W przypadku wzrostu wymiaru obróbkowego do przewidzianej granicy przyrząd pomiarowo-kontrolny przekazuje impuls do elektromagnesu 24 suwaka rozrządczego 7 układu hydraulicznego. Olej – doprowadzony do górnej części cylindra 8, a następnie, po zwolnieniu elektromagnesu, do dolnej części cylindra – powoduje skokowy przesuw w dół drążka 11 zakończonego główką z ostrzem 18. Przy ruchu w dół ostrze to przeskakuje o kilka ząbków naciętych na bocznej powierzchni listwy 13, a przy ruchu ku górze podnosi tę listwę o tę samą liczbę ząbków. Liczba ząbków zabieranych przez ostrze 18 regulowana jest przesuwnym suwakiem 1-2, zasłaniającym część ząbków.

Listwa 13 ma z drugiej strony skośnie wykonane boczne ścięcie, o które opiera się górne ramię dźwigni kątowej 6. Po podniesieniu listwy o kilka ząbków górne ramię dźwigni 6 jest odchylane w lewo, a dolne ramię, obniżając się, zbliża nóż do osi toczenia, kompensując zużycie jego wierzchołka.

Ten cykl kompensacji zużycia wierzchołka noża pracującego 3 powtarza się aż do momentu, gdy podnoszona stopniowo listwa 13 naciśnie śrubą nastawną 10 na końcówkę 14 drążka suwaka rozrządczego 15. Suwak ten, podniesiony ku górze, odsłania dopływ oleju do górnej części cylindra 9. Przesuwające się w dół tłoczysko 16 przesuwa jednocześnie w dół płytkę (kopia!) oraz przedłużacz tłoczyska 19. W pierwszej chwili ruchu płyty 17 górne ramię dźwigni 20 odchyla się w prawo, a dolny jej koniec naciska pionowy koniec dźwigni pazura 5, powodując zwolnienie stępionego noża 3. W dalszej chwili dźwignia 21, obracając się względem punktu 0, przesuwa w lewo łapy 4, a następnie płaskownik 22 wypycha stępiony nóż z imaka nożowego, po czym przedłużacz 19 przesuwa następny nóż z kasety 2 do łap. Płyta 17, przesuwając się w dół, przesuwa jednocześnie swoim wysięgnikiem 23 listwę 13 do dolnego położenia wyjściowego. Przy ruchu powrotnym płyty 17 łapy – przesuwając się w prawo – podają nóż do imaka, w którym pazur 5 automatycznie go mocuje. Dźwignia 25 służy do ręcznego sterowania cylindrem 9, a tym samym do wymiany noży niezależnie od impulsów przyrządu pomiarowo-kontrolnego.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>