Badanie obrabiarki przy biegu luzem

Badanie obrabiarki przy biegu luzem obejmuje kolejne włączanie prędkości obrotowej wrzeciona od prędkości najmniejszej do największej. Prędkość największa powinna być utrzymana przez taki okres czasu, po upływie którego łożyska osiągną swoją normalną temperaturę pracy. Czas ten nie powinien być jednak krótszy niż pół godziny. Przy maksymalnej prędkości obrotowej wrzeciona temperatura jego łożysk ślizgowych nie powinna przekraczać 60°C, a łożysk tocznych 70°C. Temperatura łożysk innych mechanizmów obrabiarki nie powinna przekraczać 50°C.

Pomiar temperatury poszczególnych elementów obrabiarki jest dokonywany za pomocą specjalnych czujników, stykających się z powierzchnią kontrolowanego elementu. Badanie działania mechanizmów ruchu posuwowego przy biegu luzem obrabiarki jest przeprowadzane przez włączanie małych, średnich i największych posuwów oraz posuwów przyspieszonych. Podczas badania obrabiarki przy biegu luzem sprawdza się:

– a) poprawność włączeń i przełączeń wszystkich elementów obsługi obrabiarki prawidłowość wzajemnej blokady urządzeń blokujących obecność nadmiernych luzów i wywołanych nimi samoczynnych, niepożądanych przemieszczeń elementów i zespołów obrabiarki niezmienność wartości siły nacisku na rękojeść kółek ręcznych potrzebnej do przesuwania różnych zespołów z ręcznym przesuwem

– b) prawidłowość działania urządzeń do mocowania przedmiotów obrabianych i narzędzi przez kilkakrotne ich zamocowanie i odmocowanie

– c) prawidłowość działania układu smarowania obrabiarki, tzn. pracy pompy, dopływu oleju do wszystkich niezbędnych miejsc smarowania, sprawność filtrów

– d) prawidłowość działania układu chłodzenia, tzn. pracy pompy cieczy chłodząco-smarującej, ilości i ciągłości podawania cieczy do miejsca pracy narzędzia, szczelności przewodów itp.

– e) równomierność przesuwów organów roboczych obrabiarki, mających napęd hydrauliczny

– f) prawidłowość działania układu elektrycznego obrabiarki, tzn. włączania, wyłączania i hamowania (hamulcami poruszanymi elektromagnesami), regulacji prędkości obrotowych silników prądu stałego, działania wyłączników krańcowych i awaryjnych (przeciążeniowych), działania aparatury elektrycznej układu sterowania obrabiarki, oświetlenia itp.

– g) wyposażenie obrabiarki we wszystkie niezbędne urządzenia do zapewnienia bezpiecznej pracy na obrabiarce zgodnie z przepisami bhp.

Do badań obrabiarki przy biegu luzem należy jeszcze sprawdzenie zgodności danych wpisanych do karty maszynowej obrabiarki i instrukcji obsługi z jej stanem faktycznym. Sprawdzenie to obejmuje:

– a) główne wymiary obrabiarki,

– b) liczby prędkości obrotowych i posuwów,

– c) maksymalne i minimalne wymiary gabarytowe przedmiotów obrabianych na obrabiarce,

– d) schemat kinematyczny obrabiarki,

– e) schemat hydrauliczny obrabiarki,

– f) schemat elektryczny obrabiarki,

– g) schemat smarowania i chłodzenia,

– h) normalne wyposażenie obrabiarki.

Należy podkreślić, że przy biegu luzem obrabiarki prędkości obrotowe i posuwy obrabiarki mogą wykazywać odstępstwo od wartości obliczonych w dopuszczalnych granicach +4,5% i -2%.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>