Błędy ustalenia przedmiotu w uchwycie

Przy obróbce przedmiotów przez skrawanie występują pewne błędy wykonania. Jednym z nich jest błąd, ustalenia przedmiotu w uchwycie, oznaczany literą e. Błąd ustalenia przedmiotu w uchwycie składa się z:

– błędu 8„ niepokrywania się powierzchni ustalającej z bazą wymiarową (konstrukcyjną),

– błędu ES sposobu ustalenia.

Na rys. 29-10a jest przedstawiony przedmiot, w którym należy wywiercić poziomy otwór w odległości A od czołowej płaszczyzny P3. Do ustalenia przedmiotu przyjęto jednak płaszczyznę podstawy Pj. Między powierzchnią ustalającą Pi i bazą wymiarową P3 istnieją dwa wymiary wiążące B! i B2. Błąd ustalenia przedmiotu w uchwycie, wynikający z niepokrywania się powierzchni ustalającej z ba- z ą wymiarową, będzie więc równy sumie tolerancji wykonania obu wymiarów wiążących, czyli

W trzecim przypadku (rys. c) przedmiot ustalono w odwróconej pozycji, przy której powierzchnia ustalająca P3 pokrywa się z bazą wymiarową. Nie występują więc wymiary wiążące i w związku z tym E„ = 0.

Przy obliczaniu błędu sposobu ustalania korzystnie jest w pewnych przypadkach obliczyć najpierw błąd elementu ustawczego ee. Przykładem takiego postępowania może być obliczenie błędu ustalenia wałka na pryzmie (rys. 29-14a).

Błędem elementu ustawczego se nazywamy różnicę poziomów, na jakich znajdują się środki wałków o granicznych wymiarach średnicy dm i dmln. Gdy kąt pryzmy wynosi a, błąd ten jest równy

Kierunek błędu elementu ustawczego pokrywa się z kierunkiem dwusiecznej kąta pryzmy. Wymiar obróbkowy wałka ustalonego na pryzmie może być natomiast różnie usytuowany. Trzy możliwe kierunki wymiaru obróbkowego przedstawia rys. 29-14b, c i d.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>