Category Przyrządy

Przebieg projektowania uchwytów

Projektowanie uchwytu obróbkowego jest dokonywane w z grubsza ustalonej kolejności, niezależnie od kształtu obrabianego przedmiotu i przeznaczenia uchwytu. Przebieg projektowania uchwytu rozpatrzmy na przykładzie przedmiotu pokazanego na rys. 32-la. W przedmiocie tym należy wywiercić (w trzech nadlewkach) otwory o średnicy d = 12 mm. Otwór centralny o średnicy D = 25 H8 oraz czołowe płaszczyzny Ct i C2 są już obrobione.

więcej

Przyrządy ustawcze czujnikowe

Przykład przyrządu ustawczego czujnikowego do ustawiania noży tokarskich na zadany wymiar długościowy pokazano na rys. 36-3. Przyrząd taki może być wykorzystywany do ustawiania noży 1 z płytkami okrągłymi i noży 2 ze zwykłymi płytkami lutowanymi. W podstawie 3 przyrządu są wykonane dwa rowki prostokątne, w które włożone są oba noże. Ostrza obu noży są dosunięte do nastawnych zderzaków 4. Do śrub nastawczych noży są dociskane pod działaniem sprężynek tłoczki 5, a na tłoczkach opierają się trzpienie czujników 6. Dokładność ustawienia noża jest odczytywana na czujniku.

więcej

Ogólne wytyczne projektowania uchwytów

– Do poprawnego zaprojektowania uchwytu specjalnego potrzebne są:

– a) rysunek wykonawczy przedmiotu obrabianego, który określa jego kształt, wymiary, ciężar oraz materiał, jak również dokładność obróbki i chropowatości powierzchni obrobionych,

więcej

Sposoby ustawiania obrabiarek w hali produkcyjnej

Ustawienie obrabiarek w haii produkcyjnej wydziału obróbki mechanicznej powinno zapewniać najkrótsze drogi transportu przedmiotów obrabianych przy ich przekazywaniu od stanowiska do stanowiska. Istnieją dwa sposoby ustawiania obrabiarek: 1) według ich rodzajów, 2) według kolejności operacji procesu technologicznego.

więcej

Automaty szpulkowe (kłębkowe)

Praca zespołów roboczych jest sterowana krzywkami osadzonymi na obracającym się wale sterującym. Prędkość obrotowa wrzeciona 2 może być zmieniana w zakresie 20006000 obr/min przez przekładanie paska klinowego na kołach pasowych 6 i 7.

więcej

Sterowanie hydrauliczne – dalszy opis

Po wykonaniu zabiegu obróbkowego (wg rysunku – zabiegu drugiego z prędkością obrotową wrzeciona »5) stół lub suport obrabiarki, wracając do położenia wyjściowego, naciska zderzakiem krańcowym wyłącznik drogowy, który przekazuje impuls elektryczny do elektromagnesu 5. Elektromagnes wciągając rdzeń powoduje obrócenie korbki 4 wybieraka o jedną działkę, czyli do następnego zabiegu (wg rys. do zabiegu trzeciego). Płynący przez korbkę prąd popłynie przewodem poziomym 3 do połączonych kołkiem pierścieni i dalej przewodem pionowym spowoduje włączenie odpowiednich elektromagnesów dla wybranej prędkości obrotowej wrzeciona (wg rys. – prędkości r).

więcej

Półautomaty wielowrzecionowe poziome i pionowe

Automaty wielowrzecionoioe (o liczbie wrzecion 4-4-8), z obrotowym blokiem wrzecionowym (rys. 21-365), są przeznaczone do obróbki przedmiotów o średnicach 25-H63 mm z pręta (rzadziej w uchwycie). Wrzeciona robocze 1 są ułożyskowane w bloku wrzecionowym 2. Podczas obróbki blok jest unieruchomiony. Obraca się on tylko w celu kolejnej zmiany pozycji wrzecion. Obróbka odbywa się na wszystkich pozycjach narzędziami zamocowanymi na suportach poprzecznych 3 oraz na suportach wzdłużnych 4 przesuwanych razem z suwakiem 5 wzdłuż wału centralnego 6. Automaty te odznaczają się dużą wydajnością (3-4-4 razy większą od automatów jednowrzecionowych rewolwerowych).

więcej