Ogólne wytyczne projektowania uchwytów

– Do poprawnego zaprojektowania uchwytu specjalnego potrzebne są:

– a) rysunek wykonawczy przedmiotu obrabianego, który określa jego kształt, wymiary, ciężar oraz materiał, jak również dokładność obróbki i chropowatości powierzchni obrobionych,

– b) rysunek półfabrykatu (o ile jest nim odlew lub odkuwka), który określa wartości i tolerancje naddatków na obróbkę poszczególnych powierzchni, dokładność powierzchni nie obrabianych, pochylenia odlewnicze lub kuźnicze, miejsca podziału formy lub matrycy itp., .

– c) rysunek złożeniowy zespołu wskazujący na rolę, jaką przedmiot obrabiany odgrywa w danym zespole, oraz dający informację, które powierzchnie przedmiotu są powierzchniami zasadniczymi,

– d) plan obróbki (karta technologiczna) określający kolejność, w jakiej ma przebiegać obróbka przedmiotu oraz w jakim stanie znajduje się przedmiot przed operacją, do której projektuje się uchwyt,

– e) karta operacyjna (instrukcja) obróbki wskazująca, które powierzchnie przedmiotu mają być obrabiane w projektowanym uchwycie, z jaką dokładnością mają być uzyskane wymiary obróbkowe, jaka jest wymagana chropowatość powierzchni obrabianych, na jakiej obrabiarce będzie wykonywana operacja oras czy przedmioty mają być obrabiane pojedynczo, czy po kilka jednocześnie.

Ponadto konstruktor projektujący uchwyt powinien znać wielkość produkcji, gdyż przy małej liczbie przedmiotów obrabianych uchwyt może być prostszy i tańszy, natomiast przy dużej liczbie przedmiotów obrabianych powinien być bardziej wydajny i trwały, czyli odpowiednio droższy. Ogólne wytyczne projektowania uchwytów mogą być ujęte następującymi punktami:

– 1) w uchwycie powinno być dostatecznie dużo miejsca na wkładanie i wyjmowanie przedmiotu,

– 2) ustalenie przedmiotu powinno być jednoznaczne,

– 3) zamocowanie przedmiotu powinno być pewne i szybkie, lecz nie powinno powodować odkształcenia przedmiotu,

– 4) powinien być łatwy dostąp do elementów zamocowujących,

– 5) budowa uchwytu powinna zapewniać swobodny odpływ wiórów podczas obróbki przedmiotu i możność łatwego oczyszczenia uchwytu z wiórów,

– 6) budowa uchwytu powinna zapewniać dogodny dopływ chłodziwa do ostrzy narzędzi,

– 7) budowa uchwytu powinna umożliwiać obserwację miejsc obrabianych i mierzenie wymiarów obróbkowych (o ile jest to potrzebne),

– 8) budowa uchwytu powinna umożliwiać dokonywanie obróbki narzędziami normalnymi (bez potrzeby stosowania narzędzi specjalnych), '

– 9) uchwyt powinien być sztywny, ale raczej nie ciężki,

– 10) budowa uchwytu powinna być w dużym stopniu oparta na częściach znormalizowanych,

– 11) części szybko zużywające się powinny być łatwo wymieniane,

– 12) elementy uchwytu wykonujące szybki ruch obrotowy powinny być osłonięte,

– 13) wąsko tolerowane wymiary uchwytu powinny występować tylko w przypadkach uzasadnionych w przeciwnym razie wzrasta koszt uchwytu.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>