Przyrządy ustawcze czujnikowe

Przykład przyrządu ustawczego czujnikowego do ustawiania noży tokarskich na zadany wymiar długościowy pokazano na rys. 36-3. Przyrząd taki może być wykorzystywany do ustawiania noży 1 z płytkami okrągłymi i noży 2 ze zwykłymi płytkami lutowanymi. W podstawie 3 przyrządu są wykonane dwa rowki prostokątne, w które włożone są oba noże. Ostrza obu noży są dosunięte do nastawnych zderzaków 4. Do śrub nastawczych noży są dociskane pod działaniem sprężynek tłoczki 5, a na tłoczkach opierają się trzpienie czujników 6. Dokładność ustawienia noża jest odczytywana na czujniku.

Często stosowanymi przyrządami czujnikowymi są przyrządy do ustawiania noży w wytaczadłach na zadany wymiar średnicy wytaczanego otworu oraz ewentualnie również i długości – w przypadku otworów stopniowych. Przyrządy te, zaopatrzone w pryzmowe podstawy, są przystawiane bezpośrednio do powierzchni obwodowej wytaczadła i w związku z tym sam zabieg ustawiania noża może być dokonywany zarówno poza obrabitrką, jak i na obrabiarce. Przy zastosowaniu w tych przyrządach zwykłych czujników zegarowych dokładność ustawienia noża wynosi 0,01 mm. Dla zwiększenia tej dokładności są stosowane czujniki mikrometrycz- ne. Dalszym udoskonaleniem tych przyrządów jest stosowanie podstaw pryzmowych z wkładkami magnetycznymi, które umożliwiają samoczynne utrzymywanie się przyrządu na powierzchni wytaczadła.

Przykład przyrządu czujnikowego do ustawiania noży w wytaczadłach pokazano na rys. 36-4. Pryzma 1, opierająca się na powierzchni zewnętrznej wytaczadła, oraz korpus 2 z rękojeścią stanowią jedną całość. Po pionowych prowadnicach korpusu są przesuwane sanki 3 z głowicą mikro- metryczną 4. Z trzpieniem mikrometru jest połączony wodzik 5, do którego jest przymocowany uchwyt 6 czujnika 7. Sanki 3 oraz wodzik 5 ustala się w wybranym położeniu za pomocą śrub.

Przyrząd czujnikowo-suwmiarkowy do ustawiania freza trzpieniowego jest przedstawiony na rys. 36-5. Wysunięcie freza 1 z oprawki 2 jest tu sprawdzane za pomocą czujnika dźwigniowego 3 zamocowanego na przesuwnej szczęce suwmiarki 4.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>