Szlifierki do otworów

Na rys. 25-lc przedstawiono szlifierkę do otworów z przesuwnym wrze- ciennikiem ściernicy w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Inny. układ budowy szlifierki do otworów jest pokazany na rys. 25-6 (szlifierka polskiej produkcji typu SOA 100). Ruch wzdłużny wykonuje wrzeciennik przedmiotu 1 łącznie ze stołem 2 po prowadnicach łoża 3. Wrzeciennik może być skręcany względem stołu w zakresie ± 10° dla umożliwienia szlifowania otworów stożkowych. Stół jest przesuwany hydraulicznie bądź ręcznie – przez obracanie koła i. Silnik 5 obraca wałek 6 za pomocą dwóch przekładni pasowych o różnym przełożeniu. Sprzęgnięcie jednego z dwóch kół pasowych na wałku 6 odbywa się przez przesunięcie klina rękojeścią 7. Podobne rozwiązanie przyjęto dla przeniesienia ruchu obrotowego z wałka 6 na wrzeciono 8. Sprzęgnięcie jednego z dalszych dwóch kół pasowych z wałkiem 6 odbywa się przez ruch rękojeści 9. Łącznie wrzeciono przedmiotu ma cztery prędkości obrotowe.

więcej

Przyrządy ustawcze optyczne

Przykład przyrządu do ustawiania noży w wymiennych imakach nożowych jest przedstawiony na rys. 36-6. Nóż 1 – łącznie z wymiennym imakiem nożowym 2 – jest zamocowany na suporcie przyrządu 3. Obok suportu znajduje się kolumna 4 z pantografem 5. Na lewym końcu pantografu jest zamocowany układ optyczny 6 do obserwacji położenia wierzchołka noża, a na prawym końcu – urządzenie punktujące 7. Podczas mocowania pierwszego noża urządzeniem punktującym pozostawia się ślad na wzorniku 8. Siad ten służy do ustawiania następnych takich sa- mych noży, tzn. ustawianych na ten sam wymiar obróbkowy. Dla różnych wymiarów obróbkowych może być jeden wzornik z odpowiednimi śladami lub kilka wzorników. W przyrządzie tym ustawianie noży może odbywać się również wg rysunku odgrywającego rolę wzornika. Do ustawiania noży na wysokość służy wysokościomierz suwmiarkowy 9.

więcej

Schematy blokowe

Umownego przedstawienia przebiegu procesu regulacji, bez wnikania w szczegóły konstrukcyjne urządzeń wchodzących w skład układu regulacji, dokonuje się za pomocą schematów blokowych.

więcej

Ustalanie płaszczyznami – dalszy opis

Z uwagi na wymiar obróbkowy A płaszczyzna PA jest główną płaszczyzną ustawczą, a płaszczyzna PB – płaszczyzną pomocniczą. Elementy ustawcze z otworami walcowymi (rys. /) są stosowane tylko do ustalania wałków dokładnie obrobionych. Przy takim sposobie ustalenia zawsze występuje mimośrodo- wość e, mająca ujemny wpływ na dokładność ustalenia.

więcej

Korzyści automatyzacji obróbki skrawaniem

Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle maszynowym obejmuje cztery etapy procesu technologicznego, którymi są: wytwarzanie (obróbka) części składowych maszyn i urządzeń, kontrola wykonania części, montaż części w gotowe wyroby oraz pakowanie drobnych wyrobów. Korzyści wynikające z wprowadzania automatyzacji są następujące:

więcej

Urządzenia do dogładzania

Zewnętrzne powierzchnie walcowe można dogładzać na zwykłych tokarkach, z zastosowaniem specjalnego przyrządu, lub na obrabiarkach – dogładzarkach. Ze względu na rodzaj napędu ruchu oscylacyjnego przyrządy do dogładzania dzieli się na: mechaniczne, elektromechaniczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

więcej

Program zapisany na taśmie magnetycznej

Taśma magnetyczna jest to cienka i giętka taśma poliestrowa pokryta cienką warstwą specjalnego materiału dającego się namagnesować na bardzo małym wycinku powierzchni i zachowującego przez dłuższy czas własności magnetyczne na tych wycinkach. Zapis liczb na taśmie magnetycznej oparty jest na tej samej zasadzie co zapis na taśmie magnetofonowej. Pod głowicą magnetyczną 1 (rys. 20-9), stanowiącą rdzeń cewki 2, jest przesuwana ze stałą prędkością taśma magnetyczna 3. W rdzeniu głowicy znajduje się szczelina o szerokości 0,01 mm. Jeżeli przez cewkę 2 nawiniętą na rdzeń 1 przepływa prąd, to w rdzeniu powstaje strumień magnetyczny zaznaczony na szkicu strzałkami. Strumień ten, napotykając opór szczeliny, płynie przez warstwę materiału magnetycznego taśmy 3 i magnesuje w sposób trwały bardzo wąski odcinek taśmy w postaci poprzecznej kreski. Na długości 1 mm może być naniesionych ponad 100 takich kresek – znaków magnetycznych. Przy ustawieniu kilku głowic magnetycznych w poprzek taśmy można na niej zapisywać kilka sygnałów (liczb) jednocześnie. Powstaje w ten sposób kilkuścieżkowy zapis na taśmie magnetycznej.

więcej

Sterowanie hydrauliczne

Sterowanie hydrauliczne polega na przesuwaniu kół przesuwnych i sprzęgieł skrzynek przekładniowych za pomocą tłoczków pracujących w cylindrach umieszczonych w odpowiednich miejscach tych skrzynek. Ten rodzaj sterowania stosuje się w przypiWKu, gdy przesuwane elementy znajdują się w trudno dostępnych miejscach i z dala od miejsc obsługi obrabiarki oraz gdy masa przesuwanych elementów wymagałaby dużego wysiłku robotnika, co ma miejsce w obrabiarkach ciężkich.

więcej

Tokarki rewolwerowe

Tokarki te są stosowane w produkcji seryjnej do obróbki przedmiotów wymagających wielu zabiegów obróbkowych wykonywanych różnymi narzędziami. W odróżnieniu od tokarek wielonożowych praca na tokarkach rewolwerowych odbywa się nie wszystkimi narzędziami jednocześnie, lecz jednym bądź dwoma lub trzema narzędziami przy ogólnej ich liczbie kilkunastu sztuk. Zmiana narzędzi, dokonywana zgodnie z kolejnością wykonywanych zabiegów, odbywa się przez zmianę położenia głowicy narzędziowej. ,

więcej