Dokładność obróbki w produkcji automatycznej

Warunki eksploatacji narzędzi skrawających w produkcji automatycznej, a w szczególności w automatycznych liniach obrabiarkowych, są odmienne niż na obrabiarkach uniwersalnych. Składa się na to wiele przyczyn, a mianowicie:

– automatyczne linie obrabiarkowe – w odróżnieniu od obrabiarek uniwersalnych — charakteryzują się ograniczonymi możliwościami kinematycznymi, co powoduje, że zmiana parametrów skrawania jest utrudniona lub wręcz niemożliwa,

– bezpośrednia i nieprzerwana obserwacja pracy i stanu zużycia każdego narzędzia pracującego w linii jest niemożliwa.

Te odmienne warunki eksploatacji narzędzi w liniach automatycznych stwarzają specjalne wymagania, jakie są stawiane tym narzędziom. Najważniejszym wymaganiem jest stabilna praca wszystkich jednocześnie pracujących w liniach narzędzi w ustalonym okresie czasu – dla zapewnienia ich grupowej wymiany. Przedwczesne bowiem zużywanie się poszczególnych narzędzi przyczynia się do zatrzymywania całej linii lub jej odcinków, co narusza ustalony rytm pracy linii.

Wymagania stawiane narzędziom w produkcji automatycznej można podzielić na dwie grupy: do pierwszej grupy należą wymagania dotyczące zachowania przez ostrze narzędzia stosunkowo dużej trwałości, do drugiej wymagania dotyczące skrócenia czasu przestojów obrabiarek i linii obrabiarkowych, związanych z zużyciem narzędzi.

Wymagania pierwszej grupy obejmują zespół cech narzędzia związanych głównie z jego ostrzem – z punktu widzenia najbardziej odpoinied- niego materiału oraz odpowiednich parametrów geometrycznych. Materiałem ostrza narzędzi do produkcji automatycznej są przede wszystkim spiekane węgliki metali, a w przypadku bardziej skomplikowanych narzędzi kształtowych – najlepsze stale szybkotnące.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>