Remonty i obsługa między remontowa obrabiarek cz. II

Remont średni polega na wymianie odpowiedzialnych części obrabiarki, jak np. zużytych łożysk tocznych, okładzin sprzęgieł i hamulców niektórych kół zębatych, przewodów olejowych itp. Do zabiegów naprawczych remontu średniego należy regeneracja śrub pociągowych i nakrętek, regeneracja imaków nożowych, przeskrobanie prowadnic łóż i sań (w przypadkach uzasadnionych), przestruganie powierzchni roboczych stołów, naprawa rowków teowych itp. Remont średni należy rozumieć jako odpowiednio poszerzony i pogłębiony remont bieżący, czyli obejmuje on swym zakresem wszystkie prace remontu bieżącego, a ponadto prace przykładowo wyszczególnione powyżej.

Remont kapitalny obejmuje najszerszy zakres prac i polega na wymianie lub naprawie większej części obrabiarki narażonych na zużycie. Remont ten przeprowadza się w następującej kolejności:

– 1) zdjęcie obrabiarki z fundamentu i przetransportowanie na stanowisko remontowe,

– 2) demontaż całej obrabiarki, mycie, czyszczenie części, zespołów i kadłubów,

– 3) przegląd i weryfikacja wszystkich części oraz ustalenie zakresu prac remontowych,

– 4) skrobanie lub szlifowanie prowadnic ślizgowych,

– 5) struganie powierzchni roboczych stołów i naprawa rowków teowych,

– 6) regeneracja lub wymiana wrzecion, łożysk ślizgowych, śrub pociągowych, elementów składowych układów hydraulicznych,

– 7) wymiana zużytych łożysk tocznych, kół zębatych, ślimaków, ślimacznic, okładzin ciernych sprzęgieł i hamulców, klinów i wpustów, nakrętek śrub pociągowych, imaków nożowych, przewodów olejowych, powietrznych i elektrycznych, zderzaków oraz części aparatury elektrycznej.

Po przeprowadzeniu remontu kapitalnego dokonuje się pełnego badania odbiorczego obrabiarki. Obsługą międzyremontową jest ogólnie nazywana działalność pewnej grupy pracowników działu głównego mechanika lub podległych bezpośrednio kierownikowi wydziału produkcyjnego, polegająca na nadzorowaniu i kontrolowaniu poprawności eksploatacji obrabiarek oraz usuwaniu zauważonych nieprawidłowości funkcjonowania poszczególnych części lub zespołów składowych obrabiarki. Działalność ta jest prowadzona w sposób ciągły między planowanymi przeglądami i remontami. Ma ona na celu zwiększenie trwałości obrabiarek przez utrzymywanie ich w możliwie najlepszym stanie technicznym. Obsłudze międzyremontowej przypisuje się obecnie bardzo duże znaczenie, gdyż umożliwia ona zwiększenie okresów eksploatacji obrabiarek między remontami kapitalnymi oraz daje możność ewentualnego wyeliminowania remontów średnich.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>