Sterowanie hydrauliczne

Sterowanie hydrauliczne polega na przesuwaniu kół przesuwnych i sprzęgieł skrzynek przekładniowych za pomocą tłoczków pracujących w cylindrach umieszczonych w odpowiednich miejscach tych skrzynek. Ten rodzaj sterowania stosuje się w przypiWKu, gdy przesuwane elementy znajdują się w trudno dostępnych miejscach i z dala od miejsc obsługi obrabiarki oraz gdy masa przesuwanych elementów wymagałaby dużego wysiłku robotnika, co ma miejsce w obrabiarkach ciężkich.

Hydrauliczna zmiana położeń elementów przekładniowych może być rozwiązana w układzie sterowania niezależnego lub preselekcyjnego. W przypadku układu sterowania z preselekcją (rys. 20-4) obrót tarczy 3 z liczbami prędkości obrotowych wrzeciona (lub posuwów stołu) przy odciętym za pomocą kurka 1 dopływie oleju powoduje obrót rozdzielacza 2, czyli preselektora hydraulicznego. Rozdzielacz odpowiednio wybranymi kanałami kieruje olej do cylindrów 4 i 5 oraz 6 i 7, w których przesuwają się tłoczki sprzężone z widełkami. Widełki, podobnie jak przy preselekcji mechanicznej, przesuwają koła zębate lub sprzęgła. Olej odpływa do zbiornika przez zawór 8. Zawór 9 zabezpiecza układ przed przeciążeniem.

Zasada sekwencyjnego sterowania obrabiarki w zakresie automatycznej zmiany prędkości obrotowej wrzeciona jest przedstawiona na rys. 20-6. W dwóch prostokątnych płytach A i B wykonywane są liczne otwory z metalowymi pierścieniami 1 i 2. Pierścienie górnej płyty połączone są przewodami w szeregach poziomych 1, 2 i 3 itd., natomiast pierścienie dolnej płyty połączone są przewodami pionowymi (rij, n2, itd.), które z kolei doprowadzone są do elektromagnesów suwaków hydraulicznych lub sprzęgieł elektromagnetycznych układu sterowania. Przez włożenie kołka 3 następuje połączenie otworów 1 i 2 (czarne punkty na siatce otworów) szeregu poziomego odpowiadającego danemu zabiegowi obróbkowemu z szeregiem pionowym odpowiadającym danej prędkości obrotowej wrzeciona.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>