Korzyści automatyzacji obróbki skrawaniem

Automatyzacja procesów technologicznych w przemyśle maszynowym obejmuje cztery etapy procesu technologicznego, którymi są: wytwarzanie (obróbka) części składowych maszyn i urządzeń, kontrola wykonania części, montaż części w gotowe wyroby oraz pakowanie drobnych wyrobów. Korzyści wynikające z wprowadzania automatyzacji są następujące:

– lepsze wykorzystanie możliwości technologicznych maszyn (zwiększenie tempa pracy maszyn),

– lepsze wykorzystanie powierzchni produkcyjnej zakładu, co związane jest z lepszym wykorzystaniem maszyn,

– podniesienie jakości wyrobów (proces technologiczny wykonania części składowych w warunkach produkcji automatycznej może zapewnić mniejsze odchyłki wymiarów i kształtów, ponieważ urządzenia do stabilizacji przebiegu procesu wykluczają odstępstwa jego parametrów poza przewidziane uprzednio granice),

– zmniejszenie liczby braków (automat szybciej zauważa odstępstwa od założeń i szybciej na nie reaguje, niż jest to możliwe przy bezpośredniej obsłudze maszyn przez pracownika),

– polepszenie warunków pracy ludzkiej, polegające na usunięciu monotonnej i uciążliwej pracy wykonawczej, oraz wzrost bezpieczeństwa pracy.

Dla ogólnej oceny efektywności wprowadzonej automatyzacji produkcji powinny być brane pod uwagę wszystkie wymienione powyżej korzyści. Efektywność automatyzacji produkcji w zakresie obróbki skrawaniem jest oceniana najczęściej stopniem zmniejszenia kosztów wykonania całego wyrobu bądź poszczególnych operacji.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>