Category Przyrządy

Podział frezarek i ich przeznaczenie

Frezarki stanowią – obok tokarek – najliczniejszą grupą obrabiarek- Z uwagi na stosowanie narzędzi wieloostrzowych i (obecnie w coraz szerszym zakresie) z płytkami z węglików spiekanych odznaczają się one dużą wydajnością. Na frezarkach są obrabiane powierzchnie płaskie (płaszczyzny), rowki o różnych przekrojach oraz powierzchnie kształtowe. Frezarki dzielą się na wiele grup, typów i odmian.

więcej

Dłutownice

Podstawową wielkością charakterystyczną dłutownic jest wysokość dłutowania, określająca największą wysokość przedmiotu obrabianego w miejscu obróbki. Norma PN-57/M-55326 ustala podział dłutownic ze względu na wysokość dłutowania wg ciągu geometrycznego: 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600 mm.

więcej

Ustalanie powierzchniami stożkowymi

Przy ustalaniu przedmiotów powierzchniami stożkowymi zewnętrznymi elementami ustawczymi są (rys. 29-8): śruby dociskowe (rys. a), płytki pryzmowe (rys. b), elementy z otworami stożkowymi (rys. c) oraz urządzenia samoustalające ze specjalnymi szczękami (rys. d). Przy ustalaniu natomiast powierzchniami stożkowymi wewnętrznymi jako elementy ustawcze stosuje się najczęściej: dla powierzchni nie obrobionych – wysuwane czopy trzystronnie ścięte (rys. e), dla powierzchni obrobionych – trzpienie stożkowe (rys. f).

więcej

Urządzenia do chłodzenia i smarowania obrabiarek

W skład urządzeń przeznaczonych do chłodzenia są zaliczane: pompy z małymi silnikami napędowymi, filtry, zawory, przewody ze złączami, zbiorniki, wanny, osłony oraz przyrządy kontrolne, jak np. manometry, o ile ciecz chłodząco-smarująca podawana jest pod wysokim ciśnieniem (ma to miejsce np. przy wierceniu głębokich otworów).

więcej

Frezarki wspornikowe

Schemat kinematyczny frezarki wspornikowej poziomej jest pokazany na rys. 24-2. Od silnika 1 napęd jest przekazywany bezpośrednio na skrzynkę prędkości 2. Skrzynka ta może stanowić jedną całość z kadłubem frezarki lub (jak pokazano na rysunku) może być wstawiona do wnętrza kadłuba jako oddzielny zespół. W tym drugim rozwiązaniu, stosowanym w nowoczesnych frezarkach szybkobieżnych, przenoszenie napędu ze skrzynki prędkości na wrzeciono odbywa się za pomocą przekładni pasowej 3 z paskami klinowymi. Wrzeciono jest odciążone i ma dodatkową przekładnię odboczkową 5. W położeniu przesuwnej tulei sprzęgłowej 4 pokazanym na rysunku wrzeciono otrzymuje napęd przez odboczkę. Przesuwając tuleję 4 w lewo łączy się ją bezpośrednio z wrzecionem, a jednocześnie rozłącza się przekładnię odboczkową przez przesunięcie kół od- boczki 5 w lewo.

więcej

Podział wiertarek i ich przeznaczenie cz. II

Wiertarki promieniowe zwykłe (rys. 23-le) mają ramię przesuwne pionowo po osłonie słupa oraz razem z osłoną obracające się w płaszczyźnie poziomej. Wrzeciennik obrabiarki jest przesuwany poziomo po prowadnicach ramienia. Wiertarki te służą do obróbki otworów w przedmiotach ciężkich, które trudno jest przesuwać pod wrzecionem. Wiertarek promieniowych istnieje wiele odmian. Do najcięższych należą wiertarki promieniowe na szynach (rys. /}, Słup takiej wiertarki jest umieszczony na wózku jeżdżącym po szynach (przedmioty obrabiane są układane między szynami). Wiertarki promieniowe są stosowane przy budowie wagonów, okrętów jak również przy budowie różnych konstrukcji stalowych, np. przęseł mostowych.

więcej