Badania odbiorcze obrabiarek

Badania obrabiarek mają na celu sprawdzenie ich przydatności do wykonywania obróbki przedmiotów zgodnie z założoną dokładnością i wydajnością. Rozróżnia się badania odbiorcze, badania prototypów i badania specjalne obrabiarek.

Badania odbiorcze, dotyczące nowo wyprodukowanych obrabiarek lub po remontach, są przeprowadzane przez odbiorcę lub przez służbę kontroli technicznej producenta według ustalonych warunków odbioru technicznego (WOT). Badania odbiorcze obejmują: a) sprawdzenie jakości materiałów oraz dokładności wykonania części, zespołów i montażu obrabiarki, b) badania obrabiarki przy biegu luzem, c) badania obrabiarki pod obciążeniem, tzn. podczas pracy, oraz jej wydajności, d) badania dokładności geometrycznej obrabiarki.

Badania prototypów obrabiarek są obszerniejsze od badań odbiorczych, gdyż obejmują dodatkowo pomiary mocy i sprawności oraz pomiary sztywności i drgań. Badania te mają na celu poznanie pełnej charakterystyki badanej obrabiarki dla podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do jej seryjnej produkcji. Badania takie są prowadzone przez instytuty naukowo-badawcze oraz centralne biura konstrukcyjne.

Badania specjalne mają na celu ustalenie optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych i wprowadzenie ulepszeń technologicznych. Badania te dotyczą poszczególnych części składowych lub zespołów obrabiarek i związane są z ich rozwojem. Szczegółowe wytyczne dotyczące metod i sposobów badań obrabiarek zawarte są w normach.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>