Frezarki wspornikowe

Schemat kinematyczny frezarki wspornikowej poziomej jest pokazany na rys. 24-2. Od silnika 1 napęd jest przekazywany bezpośrednio na skrzynkę prędkości 2. Skrzynka ta może stanowić jedną całość z kadłubem frezarki lub (jak pokazano na rysunku) może być wstawiona do wnętrza kadłuba jako oddzielny zespół. W tym drugim rozwiązaniu, stosowanym w nowoczesnych frezarkach szybkobieżnych, przenoszenie napędu ze skrzynki prędkości na wrzeciono odbywa się za pomocą przekładni pasowej 3 z paskami klinowymi. Wrzeciono jest odciążone i ma dodatkową przekładnię odboczkową 5. W położeniu przesuwnej tulei sprzęgłowej 4 pokazanym na rysunku wrzeciono otrzymuje napęd przez odboczkę. Przesuwając tuleję 4 w lewo łączy się ją bezpośrednio z wrzecionem, a jednocześnie rozłącza się przekładnię odboczkową przez przesunięcie kół od- boczki 5 w lewo.

Napęd posuwów we frezarkach może być mechaniczny lub hydraulicz- no-mechaniczny. Częściej jest stosowany dotychczas napęd mechaniczny, który może być rozwiązany w dwojaki sposób. Pierwszy sposób polega na wykorzystaniu jednego silnika napędowego i przenoszeniu ruchu obrotowego ze skrzynki posuwów umieszczonej w kadłubie na mechanizmy wspornika za pomocą wałka teleskopowego lub pionowego wałka pociągowego. Drugi sposób (rys. 24-2) przewiduje całkowite oddzielenie napędu posuwów od napędu ruchu głównego przez zainstalowanie na wsporniku odrębnego silnika 6. Silnik ten – przez sprzęgło wyprzedzające 7 oraz sprzęgło wielopłytkowe 8 – napędza mechanizmy przesuwu wspornika, sań poprzecznych i stołu frezarki zarówno w zakresie posuwów roboczych, jak i szybkich ruchów przestawnych.

W skład mechanizmów ruchu posuwowego wchodzą dalsze, następujące elementy: 9 – sprzęgło przeciążeniowe, 10 – nawrotnica posuwów poprzecznych i pionowych, 11 – nawrotnica posuwów wzdłużnych, znajdująca się na śrubie pociągowej stołu, 12 – wystający wałek dla ręcznego napędu przesuwów poprzecznych, 13 – śruba pociągowa posuwów poprzecznych, 14 – wystający wałek dla ręcznego napędu przesuwów pionowych, 15 – wystający koniec śruby pociągowej stołu dla ręcznego jego przesuwu wzdłużnego.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>