Monthly Archives Lipiec 2017

Zestawy części normalnych – dalszy opis

Elementy mocujące (rys. 32-2d). Służą one do unieruchomiania przedmiotu obrabianego w uchwycie (mostki mocujące, zarzutki, zaciski mimo- środowe itp.). Elementy prowadzące (rys. 32-2e). Elementy te służą do ustalania położenia i prowadzenia narzędzia skrawającego względem przedmiotu obrabianego. Należą do nich: obsady wymiennych tulejek wiertarskich, tulejki wiertarskie, trzpienie kontrolne itp.

więcej

Wyposażenie strugarek i dłutownic

Na strugarkach poprzecznych są obrabiane najczęściej przedmioty o niedużych wymiarach i prostych kształtach. Są one mocowane przeważnie w imadle maszynowym zamocowanym na stole obrabiarki. Imadło maszynowe jest więc zasadniczym wyposażeniem strugarki poprzecznej. W przypadku mocowania przedmiotu bezpośrednio na stole obrabiarki są używane zwykłe dociski płaskie lub korytkowe oraz kamienie oporowe dla zabezpieczenia przedmiotu przed przesunięciem pod wpływem działania siły skrawania.

więcej

Wiertarko-frezarki

Wiertarko-frezarki, nazywane obecnie wytaczarko-frezarkami, należą do najbardziej uniwersalnych obrabiarek. Można na nich: wiercić, wytaczać i gwintować otwory, obtaczać i gwintować powierzchnie walcowe zewnętrzne, toczyć i frezować powierzchnie płaskie i kształtowe itp. Najczę- ciej wykonywanymi na tych obrabiarkach zabiegami są: wytaczanie otworów oraz frezowanie powierzchni w przedmiotach w postaci kadłubów (korpusów). Odmiany wytaczarko-frezarek pokazano na rys. 24-15.

więcej

Wiertarki do głębokich otworów

Wiertarki tej grupy dzielą się na wiertarki z zewnętrznym oraz wewnętrznym odprowadzaniem wióra. Wiertarki z zewnętrznym odprowadzaniem wióra, przeznaczone głównie do wiercenia otworów o małych średnicach, mają prostą budowę i pracują w układzie przypominającym wiercenie otworu na tokarce przy wiertle zamocowanym w tulei konika. Wiertarki takie mają najczęściej tylko kilka prędkości obrotowych wrzeciona i kilka posuwów.

więcej

Przenośniki

Przedmiotami obrabianymi przesuwanymi na przenośnikach rolkowych mogą być tylko przedmioty mające płaską powierzchnię, np. korpusy skrzynki biegów, kadłuby silników samochodowych lub wzdłużne żebra o dostatecznej długości. Przedmioty o nieregularnych kształtach lub o małych wymiarach mogą być przesuwane tylko w zasobnikach.

więcej

Polerki

Polerki dzielą się zasadniczo na dwie grupy: tarczowe i taśmowe. Polerki tarczowe są budowane z poziomą lub pionową osią obrotu tarczy polerskiej, do której jest dociskany, najczęściej ręcznie, przedmiot obrabiany. Polerki taśmowe znajdują w przemyśle coraz większe zastosowanie. Budowane są jako małe obrabiarki stołowe (rys. 25-17a), jak również jako większe obrabiarki. .

więcej

Nośniki – dalszy opis

Lokalne urządzenia podnoszące są budowane z różnych środków transportu pionowego, do których należą dźwigniki pneumatyczne, wciągniki elektryczne i żurawie oraz wózki podwieszone, przesuwane po szynach . umocowanych nad stanowiskami roboczymi.

więcej

Kontrola stanu narzędzi – dalszy opis

Zadaniem kontroli pooperacyjnej jest stwierdzenie, czy stan narzędzia jest jeszcze zadowalający, tzn. czy narzędzie nadaje się do wykonywania dalszej pracy. Przy tej odmianie kontroli narzędzi nie ma możliwości zapobieżenia uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu narzędzia, które mogło nastąpić podczas wykonywania ostatniej operacji i dlatego kontrola ta nosi również nazwę kontroli biernej. Kontrola ta zapobiega natomiast zniszczeniu narzędzia pracującego w następnym zabiegu technologicznym, o ile poprzedni zabieg nie został wykonany prawidłowo (jeśli np. otwór nie został wykonany (uszkodzenie wiertła), to kontrola bierna uchroni przed zniszczeniem gwintownik przeznaczony do następnego zabiegu). Ocena stopnia zużycia narzędzi przy tej odmianie kontroli jest dokonywana przez sprawdzenie poprawności wykonania pracy przez narzędzie lub przez bezpośrednie sprawdzanie samego narzędzia po obróbce metodą dotykową lub bezdotykową. W produkcji automatycznej częściej jest stosowana operacyjna (czynna) kontrola stanu narzędzi.

więcej

Interpolatory stosowane obecnie

Zapis dwójkowy lub dwójkowo-dziesiętny przemieszczeń stołu przenosi się na taśmę dziurkowaną. W tym przypadku zapisu należałoby dokonać w poprzek taśmy dzie- sięciościeżkowej. Jedna ścieżka taśmy musiałaby być zarezerwowana dla sygnałów „zwrot”.

więcej

Budowa obwodu regulacji

Każdy układ regulacji składa się z członów. Działanie członu jest wywołane określoną przyczyną, nazywaną w automatyce sygnałem wejściowym, a wynik działania tego członu, tj. przetwarzania sygnału wejściowego, jest nazywany sygnałem wyjściowym. Miejsce członu, do którego jest doprowadzany sygnał wejściowy, nosi nazwę wejścia i analogicznie – to miejsce, z którego sygnał wychodzi,“nazywa się wyjściem. Każdy z członów obwodu ma co najmniej jedno wejście i jedno wyjście.

więcej

Analiza błędów obróbkowych w okresie trwałości ostrza cz. II

Systematyczne błędy obróbkowe mogą być stałe lub zmienne, a ponadto zależne lub niezależne od obciążenia układu obrabiarka- -uchwyt-narzędzie-przedmiot oraz związane lub nie związane z procesem skrawania. Przykładem systematycznego błędu stałego może być błąd wymiaru obrabianej części wynikający z niedokładnego ustawienia narzędzia. Przykładem systematycznych błędów zmiennych mogą być błędy pochodzące od zużycia ostrza. Przyczynami powstawania błędów systematycznych zależnych od obciążenia układu o-u-n-p i towarzyszących procesowi skrawania są:

więcej