Przenośniki

Przedmiotami obrabianymi przesuwanymi na przenośnikach rolkowych mogą być tylko przedmioty mające płaską powierzchnię, np. korpusy skrzynki biegów, kadłuby silników samochodowych lub wzdłużne żebra o dostatecznej długości. Przedmioty o nieregularnych kształtach lub o małych wymiarach mogą być przesuwane tylko w zasobnikach.

Przenośniki podwieszone są powszechnie stosowanym środkiem transportu międzystanowiskowego przedmiotów średnich i większych o skomplikowanych kształtach wzdłuż linii obrabiarkowych w pro- dukcji potokowej. Są również stosowane w transporcie międzywydziałowym. Budowa takiego przenośnika pokazana jest na rys. 33-4b.

Przenośnik podwieszony składa się z oddzielonych dwukołowych wózków toczących się po dolnej półce dwuteownika umocowanego do konstrukcji dachowej lub na specjalnych słupach. Do osi wózków przymocowane są zaczepy przeznaczone do zawieszania przenoszonych przedmiotów. Wózki są przesuwane indywidualnie bądź są połączone łańcuchem ciągnącym. Zaletą takich przenośników jest możliwość transportu w górze obrabianych przedmiotów dowolną trasą (przy zakrętach zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej), przez co nie zajmują one miejsca na podłodze hali produkcyjnej.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>