Kontrola stanu narzędzi – dalszy opis

Zadaniem kontroli pooperacyjnej jest stwierdzenie, czy stan narzędzia jest jeszcze zadowalający, tzn. czy narzędzie nadaje się do wykonywania dalszej pracy. Przy tej odmianie kontroli narzędzi nie ma możliwości zapobieżenia uszkodzeniu lub nawet zniszczeniu narzędzia, które mogło nastąpić podczas wykonywania ostatniej operacji i dlatego kontrola ta nosi również nazwę kontroli biernej. Kontrola ta zapobiega natomiast zniszczeniu narzędzia pracującego w następnym zabiegu technologicznym, o ile poprzedni zabieg nie został wykonany prawidłowo (jeśli np. otwór nie został wykonany (uszkodzenie wiertła), to kontrola bierna uchroni przed zniszczeniem gwintownik przeznaczony do następnego zabiegu). Ocena stopnia zużycia narzędzi przy tej odmianie kontroli jest dokonywana przez sprawdzenie poprawności wykonania pracy przez narzędzie lub przez bezpośrednie sprawdzanie samego narzędzia po obróbce metodą dotykową lub bezdotykową. W produkcji automatycznej częściej jest stosowana operacyjna (czynna) kontrola stanu narzędzi.

Niezależnie od urządzeń należących do czynnej lub biernej kontroli stanu narzędzi w automatycznych liniach obróbkowych są stosowane ponadto urządzenia liczące wykonane operacje na danym stanowisku linii. Po wykonaniu z góry przewidzianej liczby operacji urządzenia te powodują zatrzymanie odcinka linii lub całej linii dla dokonania wymiany narzędzi, bądź przekazują sygnał do urządzenia automatycznej wymiany narzędzia. Wspomniane tu urządzenia nie kontrolują bezpośrednio stanu zużycia narzędzi, lecz przez dokonaną w odpowiednim czasie ich wymianę uniemożliwiają przekroczenie granicznych wartości ich zużycia. Podobną funkcję spełniają urządzenia kontrolujące czas pracy linii.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>