Budowa tokarki kłowej – dalszy opis

Wrzeciono tej tokarki jest odciążone od sił napędu pasowego. Koło pasowe 12 osadzone jest nie bezpośrednio na wrzecionie, lecz na tulei 13 ułożyskowanej w łożyskach 14 i 15. Zmiana kierunku obrotu wrzeciona odbywa się przez przełączenie kierunku obrotów silnika napędowego.

Napęd ruchu posuwowego. Zespołami składowymi uczestniczącymi w przenoszeniu napędu ruchu posuwowego są: pośrednia skrzynka przekładniowa, gitara, skrzynka posuwów, skrzynka suportowa oraz suport.

Zadaniem skrzynki przekładniowej jest: przekazanie ruchu obrotowego z wrzeciona na wałek Vil gitary, zmiana kierunku ruchu obrotowego (koło zzl może być zazębione z kołem z2(t lub z kołem z23 będącym stale w zazębieniu z kołem z) oraz zmiana wartości przełożenia (przy współpracy kół i z38 wartość przełożenia jest równa 1 : 1, natomiast przy zazębieniu koła Zi9 z kołem odboczki z? przełożenie jest równe 8:1).

Na wałkach VII i VIII gitary mocowane są koła wymienne w przekładni pojedynczej z kołem pośrednim lub w przekładni podwójnej. Tokarka jest wyposażona w komplet kół wymiennych o liczbach zębów: 30, 40, 60, 73, 80 i 86.

Wskazówki odnośnie doboru kół wymiennych podane są w tablicy informacyjnej (rys. 21-3) przymocowanej do skrzynki posuwów. W lewej części tej tablicy są pokazane ustalone układy kół wymiennych dla czterech przedziałów zaznaczonych z prawej strony tablicy i obejmujących przedział I i II – wartości posuwu p w mm/obr, przedział III – wartości modułu m gwintu modułowego oraz skoku t gwintu metrycznego, przedział IV – liczby zwojów na 1″ gwintu diametral pitch lub liczby zwojów na 1″ gwintu calowego. Ponadto w tablicy tej są podane wskazania dotyczące położenia dźwigni (A, L,C) oraz wartości przełożeń (1 : 1 lub 8 : 1).


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>