Wyposażenie strugarek i dłutownic

Na strugarkach poprzecznych są obrabiane najczęściej przedmioty o niedużych wymiarach i prostych kształtach. Są one mocowane przeważnie w imadle maszynowym zamocowanym na stole obrabiarki. Imadło maszynowe jest więc zasadniczym wyposażeniem strugarki poprzecznej. W przypadku mocowania przedmiotu bezpośrednio na stole obrabiarki są używane zwykłe dociski płaskie lub korytkowe oraz kamienie oporowe dla zabezpieczenia przedmiotu przed przesunięciem pod wpływem działania siły skrawania.

Na strugarkach wzdłużnych są obrabiane przedmioty o większych wymiarach. jak na przykład łoża obrabiarek lub inne korpusy. Przedmioty te są mocowane bezpośrednio na stole obrabiarki za pomocą docisków. Ponadto do wyposażenia strugarek wzdłużnych należą kliny służące do poziomowania przedmiotu według naniesionych rys traserskich.

Większość dłutownic jest wyposażona w stoły obrotowe, będące jednocześnie stołami podziałowymi. Przeznaczeniem ich jest umożliwienie dłutowania rowków na obwodzie przedmiotów stanowiących bryły obrotowe. Przedmioty obrabiane są mocowane albo bezpośrednio na stole obrotowym dłutownicy, albo w uchwytach samocentrujących, przeważnie zębatkowych.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>