Nośniki – dalszy opis

Lokalne urządzenia podnoszące są budowane z różnych środków transportu pionowego, do których należą dźwigniki pneumatyczne, wciągniki elektryczne i żurawie oraz wózki podwieszone, przesuwane po szynach . umocowanych nad stanowiskami roboczymi.

Suwnice składają się z mostu poruszającego się po odpowiednich torach wzdłuż hali i wózka wyposażonego w mechanizm jazdy i podnoszenia, poruszającego się wzdłuż mostu. Suwnice są budowane jako jedno- dźwigarowe z udźwigiem do 5 t i rozpiętości nie przekraczającej 16 m oraz jako dwudźwigarowe (kratownicowe lub blachownicowe) o nośności od 5 do 50 ton i rozpiętości do 32 m. Udźwig suwnic w zakładach budowy maszyn ciężkich dochodzi do 300 t.

W suwnicach jednodźwigarowych głównym dźwigarem jest dwuteow- nik, którego dolny pas służy jako jezdnia dla wciągnika. Suwnice te najczęściej nie mają kabiny. Sterowane są one z dołu za pomocą łańcuchów lub przycisków zwisających z suwnicy.

Przenośniki. Najczęściej stosowanymi przenośnikami w zakładach przemysłu maszynowego są przenośniki rolkowe (wałkowe) oraz przenośniki podwieszone. Przenośnik rolkowy (rys. 33-4a) składa się z szeregu rolek 1 wykonanych z rur o. średnicy 60-160 mm, zmontowanych na łożyskach tocznych w długiej ramie 2 podpartej na stojakach 3. Przenośniki takie są stosowane nie tylko na odcinkach prostych, lecz również na łukowych. Promień luku musi być większy od potrójnej szerokości przenośnika. Dla ułatwienia przesuwania przedmiotów po łukowych odcinkach przenośnika rolki na luku są stożkowe lub tworzą dwa oddzielne szeregi. Wadą takiego przenośnika jest to, że przegradza on halę, utrudniając przechodzenie załogi z jednej strony na drugą. Przeszkodę tę częściowo likwiduje się, dając w pewnych miejscach przenośnika odchylne odcinki 4.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>