Analiza błędów obróbkowych w okresie trwałości ostrza cz. II

Systematyczne błędy obróbkowe mogą być stałe lub zmienne, a ponadto zależne lub niezależne od obciążenia układu obrabiarka- -uchwyt-narzędzie-przedmiot oraz związane lub nie związane z procesem skrawania. Przykładem systematycznego błędu stałego może być błąd wymiaru obrabianej części wynikający z niedokładnego ustawienia narzędzia. Przykładem systematycznych błędów zmiennych mogą być błędy pochodzące od zużycia ostrza. Przyczynami powstawania błędów systematycznych zależnych od obciążenia układu o-u-n-p i towarzyszących procesowi skrawania są:

– odkształcenia sprężyste układu o-u-n-p wywołane działaniem sił skrawania, sił mocowania, sił bezwładności oraz ciężaru własnego przedmiotu obrabianego,

– odkształcenia cieplne' układu o-u-n-p wywołane ciepłem skrawania oraz ciepłem tarcia ruchomych części obrabiarki,

– odkształcenia części obrabianej związane z usuwaniem jej zewnętrznych warstw materiału, w których występowały naprężenia pochodzące od nierównomiernego stygnięcia odlewu albo od odkształceń plastycznych podczas kucia materiału wyjściowego,

– zużywanie się narzędzi w procesie skrawania.

– Błędami systematycznymi niezależnymi od obciążeń układu o-u-n-p są:

– błędy geometryczne obrabiarki, uchwytu i narzędzia,

– błędy pomiaru przy nastawianiu obrabiarki (narzędzia) na zadany wymiar obróbkowy oraz błędy pomiaru obrabianej części.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>