Transport obrabiarek

Rozróżnia się transport obrabiarek zewnętrzny i wewnętrzny. Przez transport zewnętrzny rozumie się transport od wytwórni obrabiarek do zakładu produkcyjnego, w którym ma być zainstalowana obrabiarka. Transportem wewnętrznym jest natomiast nazywany transport obrabiarki wewnątrz zakładu.

Transport zewnętrzny obrabiarek jest dokonywany w szczelnych skrzyniach drewnianych, zabezpieczonych z wierzchu od zaciekania tekturą smołowaną. Powierzchnie niemalowane obrabiarki są zabezpieczone przed korozją specjalnym smarem. Obecnie coraz szerzej jest stosowany transport kontenerowy, tzn. przewóz towarów w specjalnych pojemnikach zaopatrzonych w uchwyty do łatwego podnoszenia i ustawiania na platformach samochodowych lub wagonach towarowych. Skrzynie z obrabiarkami (o wymiarach nie przekraczających określonych wartości) są przewożone w tych właśnie pojemnikach.

Przy wypakowywaniu obrabiarki ze skrzyni należy otwierać bok skrzyni zaopatrzony w napis „otwierać”. Do odrywania desek nie należy używać długich klinów i drążków, aby nie uszkodzić obrabiarki.

Transport wewnętrzny obrabiarek, czyli przemieszczanie ich na terenie zakładu produkcyjnego, odbywa się: a) przez ręczne przetaczanie na stalowych wałkach (rurkach), b) z użyciem suwnicy oraz c) na blacie metalowym ciągnionym przez ciągnik.

Przetaczanie obrabiarki na wałkach lub rurkach stalowych wymaga długiego czasu i z tego względu jest ono stosowane tylko przy przemieszczaniu obrabiarek wewnątrz hal produkcyjnych, czyli na małe odległości. Wałki powinny być gładkie i mieć jednakową długość. Średnica ich nie powinna przekraczać 60-?-70 mm.

Obróbka skrawaniem czy jej udźwig jest większy od masy obrabiarki. Dla zawieszenia obrabiarki na haku suwnicy opasuje się ją linią konopną (rys. 28-1). Lina musi być w dobrym stanie i zapewniać zapas wytrzymałości. Przy opasywaniu liną należy uważać, aby nie uszkodzić wystających części obrabiarki.

W przypadku potrzeby odsunięcia liny od powierzchni obrabiarki stosuje się klocki drewniane. Sposób podwieszenia obrabiarki przeważnie jest podany w instrukcji obsługi obrabiarki. Czas zawieszenia obrabiarki na haku suwnicy powinien być tylko tak długi, jak tego wymaga sam transport.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>