Sterowanie preselekcyjne

Sterowaniem preselekcyjnym obrabiarek jest nazywane takie sterowanie, przy którym wybór żądanej prędkości obrotowej wrzeciona lub posuwu, jak również przygotowanie mechanizmów dla dokonania zmiany tych wielkości, odbywa się podczas pracy obrabiarki.

Zasada działania urządzeń sterowania preselekcyjnego jest wyjaśniona na przykładzie skrzynki przekładniowej tokarki rewolwerowej RvL63 (rys, 20-3). Do przesuwania kół przesuwnych 1 i 2 służą bębny krzywko- we 3 i 4, zamocowane na wałku sterującym 5. Wałek 5 łącznie z bębnami 3 i 4 stanowi tzw. preselektor mechaniczny. Na lewym końcu wałka 5 jest zaklinowana tarcza wskaźnikowa 6 z napisanymi na jej obwodzie liczbami poszczególnych prędkości obrotowych. Do obracania wałkiem 5 i tarczą 6 służy rękojeść 7. Gdy zamierzona jest zmiana prędkości obrotowej wrzeciona, robotnik w czasie trwania poprzedniego zabiegu obróbkowego obraca wałek 5 do odpowiedniego położenia. Jest to możliwe, ponieważ rolki 8 i 9 widełek do przesuwania kół znajdują się poza bębnami 3 i 4. Po skończeniu zabiegu obróbkowego wystarczy obrócić i cofnąć dźwignię 10 w płaszczyźnie poziomej i zmiana prędkości obrotowej wrzeciona zostaje już dokonana. Rękojeść 10 jest zamocowana na pionowym wałku 11, na końcu którego znajduje się koło zębate 12 zazębione z zębatką obwodową wałka 5. Obrót rękojeści 10 powoduje przesunięcie w prawo wałka 5 z bębnami 3 i 4. Rowki tych bębnów przesuwają koła przesuwne do położeń odpowiadających określonym zazębieniom i przełożeniom zgodnie z wybraną uprzednio prędkością obrotową.

Sterowanie preselekcyjne daje znaczne uproszczenie obsługi obrabiarki i skraca czasy pomocnicze operacji. Sterowanie takie jest stosowane przede wszystkim w obrabiarkach, w których często zmieniane są prędkości obrotowe wrzeciona lub posuwy, 20.2.4


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>