Obrabiarki do gładzenia

Pompa łopatkowa 1 zasysa przez filtr 2 olej ze zbiornika 3 i tłoczy go przez zawór przelewowy 4, zawór przelewowy 5, rozdzielacze 6 i 7 oraz zawór podtrzymujący 8 do dolnej części cylindra roboczego 9. Z górnej części tego cylindra olej odpływa przez rozdzielacz 7 do zbiornika. Część oleju tłoczonego przez pompę przepływa przez filtr 10 i po oczyszczeniu spływa do zbiornika. Do wyrównywania ciśnienia oleju w układzie jest przeznaczony zawór 11. Do regulacji szybkości przesuwu wrzeciona służy zawór dławiący 5 obracany ręcznie.

Łącznie z wrzecionem jest przesuwana głowica 20 z kamieniem 12 współpracującym z nastawnymi zderzakami 13 i 14. W końcu suwu wrzeciona kamień 12, naciskając na zderzak 13 lub 14, powoduje obrót wałka 15, na którego końcu jest osadzony segment zębaty zazębiony z zębatką 17. Obrót wałka 15 powoduje więc przesunięcie suwaka 6 służącego do zmiany położenia suwaka rozdzielacza 7. Po przesunięciu suwaka 6 w lewo suwak rozdzielacza 7 przesuwa się w prawo i następuje nawrót pionowego suwu wrzeciona. Do łagodnego nawracania wrzeciona służy zawór dławiący 18 sprzężony z wałkiem 15. Wałek ten może być obracany ręcznie dźwignią 19.

Zawór 8 odgrywa rolę przeciwciężaru podtrzymującego tłok z tłoczys- kiem, wrzecionem i narzędziem oraz głowicę 20. Zawór ten ma w prawej części kulkę, a w lewej – stożkowy czop. Gdy olej płynie w górę, odkryta jest tylko prawa część zaworu, a gdy w dół – lewa. Podczas suwu wrzeciona w dół olej ciśnie na górną powierzchnię tłoka, która jest większa od jego dolnej powierzchni czynnej. Do zwiększonej siły nacisku na tłok dochodzi jeszcze ciężar własny wspomnianych powyżej elementów. Trzeba więc tę siłę wyrównać przez stworzenie odpowiedniego przeciw- ciśnienia oleju. Odbywa się to w lewej części zaworu 8, gdzie sprężyna z regulowanym naciskiem działa na stożkowy czop hamujący odpływ oleju z dolnej części cylindra roboczego 9. '


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>