Główne cechy regulacji cz. III

Opisany powyżej przykład układu regulacji ręcznej przy bezkłowym szlifowaniu sworzni tłokowych dotyczy bardzo ważnego obecnie problemu obróbki skrawaniem, jakim jest kompensacja zużycia narzędzi. Dla zobrazowania jednak, w jaki sposób monotonna i męcząca praca człowieka może być zastąpiona regulacją automatyczną, rozpatrzmy ten sam przypadek bezkłowego szlifowania sworzni. Rysunek 34-2 przedstawia schemat urządzenia do automatycznej regulacji dosuwu tarczy prowadzącej.

Pracą tego urządzenia kieruje regulator automatyczny – elektro- stykowa głowica 1 umocowana nad pryzmą 2, w której są przesuwane od strony podtrzymki 3 przeszlifowane sworznie. Sworznie przechodzą pod końcówką 4, która przesuwając się działa na stykową dźwignię 5 podwieszoną na płaskiej sprężynie 6. Jeśli pod końcówką pomiarową 4 znajduje się sworzeń ze zwiększoną wartością średnicy, dźwignia stykowa 5 zamyka styk 7, włączając odpowiedni przekaźnik regulatora w szafie S i elektromagnes 9 oraz powTodując podsunięcie się rolki poziomego ramienia dźwigni 17 pod obracającą się krzywkę ' 18. Od tego momentu zaczyna się regulacja ustawienia tarczy prowadzącej B. Śruba 10 obraca się, przesuwając wrzeciennik 11 tarczy B po prowadnicach 12. Obrót śruby 10 jest realizowany za pomocą ślimacznicy 13, napędzanej od ślimaka 14 osadzonego na jednym wale z kołem zapadkowym 15. Koło 15 jest obracane za pomocą zapadki 16 osadzonej na wahliwej dźwigni 17. Dźwignia 17 jest wprowadzana w ruch wahadłowy krzywką 18, napędzaną od silnika 19 za pośrednictwem pary ślimakowej 20-21, kół zębatych 22- -23 i przekładni łańcuchowej 24-25. Przy jednym obrocie krzywki 18 następuje jedno podwójne wahnięcie kątowej dźwigni 17. Po zakończeniu regulacji ustawienia sworznie otrzymują prawidłowy wymiar. Przesuwając się pod końcówką pomiarową 4 rozłączają styki 5 i 7, elektromagnes 9 wyłącza się, dźwignia 26 naciska pod działaniem sprężyny górnym swym końcem na ścięcie piasty 27 i obraca dźwignię 17 w kierunku ruchu wskazówki zegara, wysuwając rolkę ze styku z krzywką 18. Dźwignia 17 przestaje się wahać, a zatem i obracać koło zapadkowe 15, wprowadzając w ruch śrubę 10.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>