Zasobniki

Kształty, wymiary i szczegóły konstrukcyjne zasobników powinny spełniać dwa podstawowe warunki: umożliwiać łatwe wkładanie i wyjmowanie części obrabianych oraz zabezpieczać te części przed uszkodzeniem przy manipulowaniu zasobnikami. Ponadto zasobniki powinny być tak zbudowane, by umożliwiały szybką ocenę liczby zawartych w nich części, jak również by można je było, w uzasadnionych przypadkach, ustawiać jeden na drugim. Takie stertowanie zasobników daje znaczne oszczędności zajmowanego przez nie miejsca i przestrzeni.

Podstawę zasobników stanowią platformy i pomosty, nazywane paletami (rys. 33-2). Platjormy są to ramy stalowe wypełnione deskami lub blachą i zaopatrzone w nóżki wykonane z płaskowników. Rama jest wykonana w ten sposób, że można w niej umocować dwie ściany boczne (lub wszystkie cztery) i utworzyć skrzynię. Wymiary szerokości i długości platform są znormalizowane i wynoszą 500X800, 800X1000, 800X1200 i 1000X X1200 mm. Wysokość platformy wynosi 300 mm.

Platformy są przewożone wózkami lub przenoszone za pomocą suwnic (w tym przypadku rama musi mieć przyspawane dodatkowe czopy dla jej zawieszenia na hakach). Pomosty (palety) są wykonane z twardego drewna (dąb, buk, wiąz). Ich znormalizowane szerokości i długości wynoszą 800X1000, 800X1200, 1000X1200 mm. Są przewożone razem z ładunkiem wózkami widłowymi, których widły wprowadza się w luki między belkami szkieletu pomostu. Szerokie wprowadzanie palet w zakładach produkcyjnych, nazywane pa- letyzacją, przynosi znaczne oszczędności finansowe, gdyż są one tańsze od platform, a ponadto do składowania luźnych palet potrzebna jest bardzo mała przestrzeń.

Do transportu części obrabianych wyposaża się platformy i palety w odpowiednie wkładki, będące małymi zasobnikami (rys. 33-2b, c i d), W przypadku drobnych części obrabianych manipuluje się oddzielnie poszczególnymi wkładkami lub zespołami wkładek z użyciem platformy lub palety. Zalecane szerokości i długości wkładek, objęte normą międzynarodową, wynoszą 90X115, 180X230, 230X365, 365X465 mm.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>