Kontrola stanu narzędzi

Oprócz normalnego zużycia narzędzi występują w obróbce skrawaniem przypadki przedwczesnego ich zużycia, albo nawet zniszczenia, czego powodem mogą by różne, trudne do przewidzenia, przyczyny uboczne. Uszkodzone lub przedwcześnie zużyte narzędzia powodują duże straty czasu z uwagi na konieczność zatrzymania obrabiarki automatycznej lub linii obrabiarkowej dla usunięcia zaistniałych z tego powodu awarii.

Zadaniem urządzeń do kontroli stanu narzędzi jest kontrolowanie pełnej sprawności narzędzi do wykonywania dalszej pracy. Stosowanie tych urządzeń w szerszym zakresie niż w budowanych obecnie liniach obrabiarkowych umożliwi skrócenie czasu przestojów linii związanych ze zużyciem narzędzi.

Kontrolę stanu narzędzi w produkcji automatycznej można podzielić na dwie odmiany w zależności od tego, czy narzędzie kontrolowane jest podczas jego pracy, czy też po wykonaniu pracy. Pierwsza odmiana kontroli nosi nazwę kontroli operacyjnej, a druga odmiana – kontroli pooperacyjnej.

Przy operacyjnej kontroli narzędzia urządzenie kontrolne śledzi stan jego ostrza przez cały okres pracy narzędzia i w przypadku nadmiernego jego zużycia (stępienia) może zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu lub zniszczeniu. Z tego względu ta odmiana kontroli stanu narzędzi nosi również nazwę kontroli czynnej. Ocena stopnia zużycia narzędzia, traktowana ogólnie jako kontrola stanu jego ostrza, może być dokonywana w tym przypadku przez pomiar (sprawdzenie) przedmiotu obrabianego lub przez stwierdzenie, czy nie nastąpił wzrost oporów skrawania. Przy pomiarze oporów skrawania pomiar może obejmować poszczególne składowe siły skrawania lub moment skrawania jako moment skręcający narzędzie podczas pracy.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>