Klasyfikacja i budowa linii obrabiarkowych

Wprowadzenie do przemysłu produkcji potokowej, tzn. takiej, przy której stanowiska robocze są rozmieszczone zgodnie z przebiegiem procesu technologicznego, zapoczątkowało budowę linii produkcyjnych.

Linie produkcyjne dzielą się na obróbkowe i montażowe. Liniami obróbkowymi są nazywane takie linie, których stanowiska robocze przeznaczane są do zmiany struktury materiału obrabianych części (np. linie obróbki cieplnej narzędzi skrawających), lub do zmiany wymiarów i kształtów obrabianych części (np. linie obróbki skrawaniem). Linie obróbkowe utworzone z obrabiarek skrawających noszą nazwą linii obrabiarkowych.

Klasyfikacja linii obrabiarkowych może być przeprowadzona wg różnych kryteriów. Ze względu na rodzaj obrabiarek zainstalowanych w linii rozróżnia się:

– linie z obrabiarek ogólnego przeznaczenia, tzn, z tokarek, frezarek, szlifierek itp., przewidziane głównie do obróbki wałków, pierścieni łożysk tocznych i innych części, będących głównie bryłami obrotowymi,

– linie z obrabiarek zespołowych, przeznaczone najczęściej do obróbki korpusów, dźwigni i innych części o różnych kształtach,

– linie z obrabiarek ogólnego przeznaczenia i specjalnych, przewidzianych do obróbki np. wałków korbowych, osi wagonowych itp.

Drugi podział linii obrabiarkowych dotyczy stopnia automatyzacji obrabiarek ustawionych w linii oraz automatyzacji urządzeń przenośnikowych. Rozróżnia się:

– linie z obsługą ręczną składające się z obrabiarek obsługiwanych ręcznie i mające ewentualnie częściowo zmechanizowany transport przedmiotów obrabianych między stanowiskami linii,

– linie półautomatyczne, zestawione z obrabiarek pracujących w cyklu automatycznym, lecz wymagających obsługi w zakresie mocowania i zdejmowania przedmiotów obrabianych i mające zmechanizowany transport międzystanowiskowy, \

– linie automatyczne, składające się z obrabiarek .automatycznych i mające zautomatyzowany transport międzystanowiskowy.


Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>